Nationale links

Her er en samling af relevante nationale links

Link Sammenslutningen af danske lokalarkiver

Sammenslutningen af danske lokalarkiver er de danske lokalhistoriske arkivers interesseorganisation.

Link Udvandrerarkivet

Udvandrerarkivet indeholder dokumentation for den danske udvandring til USA og andre steder.

Link ODA

Organisationen af Danske Arkiver er de proffesionelle og store arkivers interesseorganisation

Link Daisy - Dansk Arkivalieinformationssystem.

Daisy er en elektronisk registratur over Statens Arkivers samlinger. Registreringen er under opbygning.

Link Danpa

Danpa. Danmarks Nationale Privararkivdatabase. Her kan du søge registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne,  Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejdsbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling m.v.

Link Fund og fortidsminder

Kulturarvsstyrelsens landsdækkende database med oplysninger over 150.000 kulturhistoriske lokalioteter - på land og til havs.

Link Det kongelige Bibliotek

Søg i REX - Nationabiblioteket - efter billeder, håndskrifter mv.

Link Vort sogns historie

Indscanning af 13-bindsværket, der udkom i 1950'erne. Det indeholder oplysninger om gårde og husmandssteder i nogle områder af Jylland. Der kan søges direkte efter person- og stednavne.

Link Danske billeder

Danskebilleder er en billeddatabase, som gør det muligt at søge i billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker.

Link Kort og Martrikelstyrelsen

Herudover har Kort- og Matrikelstyrelsen en side med mulighed for at bladre frem og tilbage mellem nye/gamle kort.

Link Statens arkiver online
Statens arkiver online giver dig mulighed for at søge i statens arkivers samling, bla. kirkebøger og folketællinger