Indeks over bladudgivelser 1975 - 2023

 

Årgang

År

Nr.

Side

Arkæologi

En jernalderboplads i Nørre Svenstrup

1

1975

2

4

Grav fra yngre romersk jernalder i Ellidshøj

2

1975

1

3

Vikingetids boplads v. Flødal

3

1977

1

2

2 grave fra enkeltgravskulturen i Godthåb

4

1978

1

2

Dyssen "Ellehøj" i Ellidshøj

4

1978

1

10

En jernalderboplads i Sdr. Svenstrup

8

1983

2

12

En jernalderboplads i Sdr. Svenstrup

11

1986

2

1

Seks grave fra vikingetid i Bonderup

12

1987

1

9

Bonderup- gravpladsen

20

1995

1

2

Fund og fortid

38

2013

 

2

Fortidsminder. En oversigt.

44

2019

 

28

Fortidsspor i vore sogne

45

2020

   

Folketællinger

Folketællingen 1787

1

1975

2

12

Om folketælling

2

1975

1

7

Folketællingen 1801

4

1987

1

11

Folketællingen 1834

4

1979

2

7

Folketællingen 1845

5

1979

1

7

Folketællingen 1850

5

1980

2

11

Folketællingen 1860

6

1981

2

11

Folketællingen 1870

8

1983

1

12

Folketællingen 1880

8

1983

2

6

Folketællingen 1890

9

1984

2

13

Erindringer

Om at skrive erindringer

4

1979

2

2

Niels Zincks optegnelser. Godthåb. 1

4

1979

2

2

Niels Zincks optegnelser. Godthåb. 2

5

1979

1

3

Laurids Pedersens erindringer. Rørdal.

6

1981

1

1

Erindringer om Svenstrup v. Ejnar Olesen

8

1983

2

1

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 1

9

1984

2

2

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 2

10

1985

2

3

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 3

11

1986

2

8

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 4

13

1988

2

1

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 5

16

1991

2

1

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 6

18

1993

2

1

Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 7

20

1995

2

2

Uddrag af Poul Bødkers erindringer

27

2002

-

2

Min barndoms gade. Af Poul Bødker

34

2009

-

 

En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig

39

2014

 

3

Fortællinger fra jernbanen gennem Ellidshøj

42

2017

 

2

Arbejderforeningens udflugt til Svenstrup 1886

45

2020

   

Erindringer om livet i Ellidshøj i 1900-årene

46

2021

   

Mindeord - en fortælling om Karl Peter Andersen

46

2021

   

Offentlige institutioner, bygninger og trafik

Dansk RødeKors Børnehave 20 år

13

1988

2

6

Træk af Svenstrup Skoles historie 1

14

1989

2

1

Træk af Svenstrup Skoles historie 2

15

1990

1

1

Træk af Ellidshøj Skoles historie 1

16

1991

1

1

Træk af Ellidshøj Skoles historie 2

16

1991

2

1

Godthåb Kirkes tilblivelseshistorie

8

1983

1

2

Svenstrup Bibliotek 1912 - 1946

9

1984

1

2

Jernbanen Års-Nibe-Svenstrup 1

19

1994

2

2

Jernbanen Års-Nibe-Svenstrup 2

22

1997

1

2

Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970

22

1997

2

2

Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970

23

1998

1

2

Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970

23

1998

2

2

Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970

24

1999

1

2

Veje, vadesteder og broer

29

2004

-

2

Områdets skoler mellem to kommunalreformer

34

2009

   

Godthaab Kirke 100 år

37

2012

1

3

Lokalhistorisk Arkiv gennem 50 år.

40

2015

3

 

Lokalhistorie i Aalborg Kommune

40

2015

-

25

Råstofudvinding: moser, grus- og kridtgrave

Moser og tørveproduktion

10

1985

1

2

Teglværket i Leere

38

2013

 

20

Virksomheder og forretninger

Godthåbs første brugsforening

2

1976

2

12

Svenstrup Brugsforening 1906-1981

6

1981

2

2

Vand- og vindmøller i Ellidshøj-Svenstrup-Godthåb

7

1982

1-2

2

Nørre Flødal landbrug og kridtværk

8

1983

1

18

Godthaab Hammerværk 1858-1915

15

1990

2

1

Godthaab Hammerværk 1858-1983

21

1996

1

2

Papirmøllen "Godthaab"

22

1997

1

2

Svenstrup Andelsmejeri

15

1990

2

1

Nørre Flødals Fabrikker

26

2001

-

3

Svenstrup Ø.Mølle – Svanemøllen

28

2003

-

2

Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb 1900-1915

32

2007

-

2

Solholm – èn af Svenstrups store frugtplantager

39

2014

 

12

Anders Andersens Stålvarefabrik

41

2016

 

3

Andelsbevægelsens udbredelse i området

42

2017

 

22

Smugkroer i Himmerland

44

2019

 

2

Svenstrup ornecentral og vognmandsforretning

45

2020

   

Om Vestas Lys. Danmarks næststørste lysfabrik

46

2021

   

Ellidshøj Station – Omsætning 1929-30

46

2021

   

Sagn, overleveringer og traditioner

En signetrings historie

2

1975

1

12

Tre folkesagn fra Svenstrup

5

1980

2

17

Et høstgilde på Annerup

20

1995

2

21

Elverfolket i Ellehøjen

46

2021

   

Enkelte historiske begivenheder

Skipper Klement og slaget v. Svenstrup 1534

5

1980

2

2

Foreninger

Svenstrup Gymnastik- og Idrætsforening 70 år

3

1977

1

12

Lokalhistorisk Forening

1

1975

1

1

Lokalhistorisk Forening

1

1975

2

2

Lokalhistorisk Forening

2

1975

1

13

Lokalhistorisk Forening

2

1976

2

15

Lokalhistorisk Forening

3

1977

1-2

7

Lokalhistorisk Forening

4

1978

1

19

Lokalhistorisk Forening

4

1979

2

13

Lokalhistorisk Forening

5

1980

2

16

Lokalhistorisk Forening

6

1981

2

16

Lokalhistorisk Forening

8

1983

2

17

Lokalhistorisk Forening

9

1984

2

1

Lokalhistorisk Forening

11

1986

1

24

Lokalhistorisk Forening

11

1986

2

17

Lokalhistorisk Forening

12

1987

1

22

Lokalhistorisk Forening

12

1987

2

15

Lokalhistorisk Forening

14

1989

1

20

Lokalhistorisk Forening

15

1990

1

19

Lokalhistorisk Forening

15

1990

2

19

Lokalhistorisk Forening

16

1991

1

15

Lokalhistorisk Forening

16

1991

2

14

Lokalhistorisk Forening -

18

1993

1

13

Lokalhistorisk Forening

18

1993

2

14

Lokalhistorisk Forening

19

1994

1

21

Lokalhistorisk Forening

24

1999

1

27

Lokalhistorisk Forening gennem 25 år

24

1999

2

2

Nyt fra Lokalhistorisk Forening

25

2000

1

19

Nyt fra Lokalhistorisk Forening

25

2000

2

23

Nyt fra Forening og Arkiv

30

2005

-

27

Nyt fra forening og arkiv

33

2008

 

34

Nyt fra forening og arkiv

40

2015

-

29

Ellidshøj Idræts- og Gymnastikforening

33

2008  

 

30

Nyt fra forening og arkiv

35

2010

-

31

Fra forening og arkiv

36

2011

-

2

Nyt fra forening og arkiv

37

2012

1

2

Fra Forening og Arkiv

39

2014

 

22

Årsberetning 2015-2016

41

2016

 

27

Fra forening og arkiv

42

2017

 

36

Fra forening og arkiv

43

2018

 

32

Nyt fra forening og arkiv

45

2020

   

Den yngre arbejderforenings udflugt til Sv. 1886

45

2020

   

Oversigt over film optaget af Lokalh. Arkiv.

45

2020

   

Årsberetning. Lokalhistorisk Forening

46

2021

   

Landbrugshistorie

Udskiftningen i Ellidshøj og Svenstrup

11

1986

1

1

Omkring stavnsbåndets ophævelse

13

1988

1

1

Topografi og ejendomshistorie

Historien om et hus på Svenstrup Skolevej

2

1976

2

2

Om "Søndergaard" i Ellidshøj

5

1979

1

13

Den gamle biograf/afholdshotellet og Damgården

18

1993

2

15

Svenstrup Kirke

19

1994

1

1

Ellidshøj Præstegård

19

1994

1

14

En ejendoms historie. Frederikshøjs Mark.

22

1997

1

13

Raakildegaard og Annerup

25

2000

2

2

Svenstrup Holm

30

2005

-

2

Leere

30

2005

   

Ridemands Mølle – træk fra 600 års historie

31

2006

 

2

Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb 1900-1915

32

2007

 

2

Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb Sogne 1965-2015

40

2015

 

11

”Marken” – en frugtplantages udstykning

33

2008

 

26

Om Guldbækken

36

2011

 

3

Billeder hvortil vi mangler oplysninger

39

2014

 

29

Om ”Gjessinggård” og Svenstrup Skolevej

41

2016

 

19

Frederikshøjs historie. Del 1

43

2018

 

2

Frederikshøjs historie. Del 2

44

2019

 

5

Annerupgård og Annerup by

45

2020

   

Om Svenstrup 1901 og 1924

46

2021

   

Marker blev til boligkvarterer. Ellidshøj, Godthåb

46

2021

   

Social og retshistorie

Om fattigvæsenet - dengang

18

1993

1

1

Bonderup - gårdsted - tingsted

20

1995

1

2

Til alderdoms betryggelse

24

1999

2

12

Tyende, tjenestefolk, medhjælpere

25

2000

1

2

Præstens storhed og fald (Bolle Rosenkilde, Ell.)

35

2010

-

2

Plejebørn i Svenstrup

37

2012

-

8

Forskellige småartikler

Fra billedsamlingen

1

1975

1

8

Udskiftningskortene

1

1975

2

12

Lokalhistorisk Forenings vedtægter

1

1975

1

7

Den nordjyske billedstorm

1

1975

2

13

Fund og anskaffelser siden sidst

1

1975

2

14

Hvad findes der i arkivet?

8

1983

2

14

Beretning om Godthaab Hammerværk

17

1992

1

13

"Rødder" af forfatter Knud Sørensen

20

1995

1

18

For hundrede år siden

25

2000

1

11

Mindestenen for Skipper Klement

39

2014

 

18

En foreningsudflugt til Svenstrup 1886

39

2014

 

20

Lokalhistorisk Arkivs filmsamling

45

2020

   

2 ansøgninger til Ell.-Sv. Sogneråd 1911 og 1914

46

2021

   

3 soldaterbreve fra 1864

46

2021

   

 

       

Årgangene: 2 (1976), 3 (1977), 17 (1992) og 21 (1996) udkom kun med ét nr.

Fra og med 2001 er bladet udkommet med ét nr. årligt.

0
0
0
s2sdefault