Trap Danmark om Svenstrup

Fra en svunden tid ... i Svenstrup

J.P. Trap Danmark 1961


 

Svenstrup nævntes første gang i 1346 som Suenstrup, i 1688 som Nørre Suendstrup, Synder Suendstrup. (I den følgende tekst er oplysningerne som gives, baseret på Svenstrup som byen "så ud" i midten af 50erne).

Svenstrup Kirke 1930Inden da nævnes: I 1930 var der 650 indbyggere. I 1950 levede 137 af transportvirksomhed, 105 af landbrug, 414 af håndværk og industri, 103 af handel og omsætning, 61 af administration og liberale erhverv og 166 fik til det daglige udkomme af aldersrente, pension, formue og lignende.

Byens kirke, mentes opført i 1437 fik sin præstegaard opført i 1924. En kommuneskole med realafdeling opførtes i 1954. Byens bibliotek blev opført i 1912 og talte en bogbestand på 2500 bøger. I byen var der sportsplads, kommunekontor, et alderdomshjem, opført i 1940, en biograf, en restaurant Landlyst, der var filialer af Landbosparekassen og Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, et andelsmejeri, oprettet i 1890 og ombygget i 1903, der var frugtindustri, stålvarefabrik, lysfabrik, cementstøberi, Akafa fabrikkerne som opførtes i 1947 med 120 medarbejdere. Der fandtes en møbelfabrik med 15 ansatte, et ørreddambrug, en jernbanestation, et postekspeditionskontor og en telefoncentral.

I omegnen af byen var der flere store gårde, heraf kan nævnes, Frederikshøj, en forsøgsafdeling for Spritfabrikkerne, Svenstrup Vestergaard, Svenstrupgaard, Leregaard, Elmelund, Østergaard.Svenstrup Vestergård 1930

Byen Svenstrup hørte sammen med Ellidshøj til i en sognekommune og et pastorat under Fleskum og Hornum Herreds provsti.

Arealet i 1955 var på 1912 hektar, befolkningen på 1492 indbyggere som var fordelt på 435 husstande.

Om Svenstrup sogns geografi, berettede "Trap Danmark":

Ellidshøj-Svenstrup kommune omgives af Fleskum Herred, (Dall sogn), samt Ellidshøj, Øster Hornum, Frejlev og Hasseris Sogn. I den østlige del af sognet ligger et nord-syd gående dalstrøg, afvandet af Østerå, der danner skel til Fleskum Herred. Den oprindelige tunneldal, blev i stenalderen til en fjordarm med saltvand, derfor den flade dalbund. Fra vest modtager Østerå tilløb af Guldbæk, der løber gennem Svenstrup. Det ret storformede bakkeland, hvori kridtundergrunden stikker højt op, stiger mod vest og når i Grønhøje 72 meter. Et søgt udflugtssted er kirkebakken ved den gamle møllesø. Jordene er jævnt gode med lidt plantage hist og her. Gennem sognet går den jyske længdebane og jernbanen Aalborg-Nibe, samt hovedvej A 10.

0
0
0
s2sdefault