De tre byer

Aalborg sydvest
Foreningens og arkivets arbejdsområde omfatter de tre byer Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab i det nuværende Aalborg Kommunes sydvestlige hjørne.

Det er der særlige historiske grunde til.

Ellidshøj-Svenstrup har fra middelalderen udgjort ét pastorat, hvilket i arkivsammenhæng betyder, at en stor del af administrationen, der var knyttet til sognepræsten, var fælles for de to sogne. Fællesskabet fortsatte fra 1842-1970 hvor Ellidshøj-Svenstrup udgjorde en kommunal enhed.

For Godthaabs vedkommende gjaldt det forhold, at Guldbækken dannede sognegrænse, og den del af Godthaab, der lå øst for åen, lå i Svenstrup Sogn. I 1947 ændredes sognegrænsen ved afstemning, og hele Godthaab by blev del af Øster Hornum Kommune.

Ved kommunesammenlægningerne i 1970 blev Ellidshøj, Svenstrup og Godthaab indlemmet i Aalborg Kommune, og det blev derfor naturligt at inddrage Godthaab i arkivets arbejdsområde.

0
0
0
s2sdefault