Medlemsbladet

Foreningen har siden 1975 udgivet et medlemsblad - i mange år med 2 numre årligt.
Dog udkom årgangene: 2 (1976), 3 (1977), 17 (1992) og 21 (1996) kun med ét nr og fra og med 2001 er bladet udkommet med ét nr. årligt.

Hver nummer af bladet har foruden oplysninger til medlemmerne også indeholdt en eller flere lokalhistoriske artikler forfattet af medlemmerne.

De enkelte numre kan købes for 30,- kr. pr. nr. + evt. porto ved henvendelse til foreningen.

Indeks 1975 - 2016

Arkæologi Forretninger og virksomheder Sagn, overleveringer og traditioner
Biografier og slægtshistorier Forskellige småartikler Social og retshistorie
Erindringer Landsbrugshistorie Topografi og ejendomshistorie
Foreningen Offentlige institutioner,  Enkelte historiske begivenheder
Folketælling Råstofudvinding:  
Emne årg. år nr. side

Arkæologi

En jernalderboplads i Nørre Svenstrup 1 1975 2 4
Grav fra y. rom. jernalder i Ellidshøj 2 1975 1 3
Vikingetids boplads v. Flødal 3 1977 1 2
2 grave fra enkeltgravskulturen i Godthåb 4 1978 1 2
Dyssen "Ellehøj" i Ellidshøj 4 1978 1 10
En jernalderboplads i Sdr. Svenstrup 8 1983 2 12
En jernalderboplads i Sdr. Svenstrup 11 1986 2 1
Seks grave fra vikingetid i Bonderup 12 1987 1 9
Bonderup- gravpladsen 20 1995 1 2
Fund og Fortid 38 2013   2

Folketællinger

Folketællingen 1787 1 1975 2 12
Om folketælling 2 1975 1 7
Folketællingen 1801 4 1987 1 11
Folketællingen 1834 4 1979 2 7
Folketællingen 1845 5 1979 1 7
Folketællingen 1850 5 1980 2 11
Folketællingen 1860 6 1981 2 11
Folketællingen 1870 8 1983 1 12
Folketællingen 1880 8 1983 2 6
Folketællingen 1890 9 1984 2 13

Erindringer

Om at skrive erindringer 4 1979 2 2
Niels Zincks optegnelser. Godthåb. 1 4 1979 2 2
Niels Zincks optegnelser. Godthåb. 2 5 1979 1 3
Laurids Pedersens erindringer. Rørdal. 6 1981 1 1
Erindringer om Svenstrup v. Ejnar Olesen 8 1983 2 1
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 1 9 1984 2 2
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 2 10 1985 2 3
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 3 11 1986 2 8
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 4 13 1988 2 1
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 5 16 1991 2 1
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 6 18 1993 2 1
Af Jens Hjorts erindringer. Flødal Kridtværk 7 20 1995 2 2
Uddrag af Poul Bødkers erindringer 27 2002 - 2
Min barndomsgade af Poul Bødker 34 2009 - -
En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig 39 2014 - 3
Fortællinger fra jernebanen gennem Ellidshøj 42 2017 - 2

Offentlige institutioner, bygninger og trafik

Dansk RødeKors Børnehave 20 år 13 1988 2 6
Træk af Svenstrup Skoles historie 1 14 1989 2 1
Træk af Svenstrup Skoles historie 2 15 1990 1 1
Træk af Ellidshøj Skoles historie   1 16 1991 1 1
Træk af Ellidshøj Skoles historie   2 16 1991 2 1
Godthåb Kirkes tilblivelseshistorie 8 1983 1 2
Svenstrup Bibliotek 1912 - 1946 9 1984 1 2
Jernbanen Års-Nibe-Svenstrup 1 19 1994 2 2
Jernbanen Års-Nibe-Svenstrup 2 22 1997 1 5
Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970 22 1997 2 2
Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970 23 1998 1 2
Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970 23 1998 2 2
Sognekommunen Ellidshøj-Svenstrup 1842-1970 24 1999 1 2
Veje, vadesteder og broer 29 2004 - 2
Områdets skoler mellem to kommunalreformer 34 2009 - -
Godthåb Kirke 100 år  37 2012   3
Lokalhistorisk arkiv gennem 50 år 40 2015 - 3
Lokalhistorie i Aalborg Kommune 40 2015 - 25

Råstofudvinding: moser, grus- og kridtgrave

Moser og tørveproduktion 10 1985 1 2
Teglværket i Leere 38 2013   20

Virksomheder og forretninger

Godthåbs første brugsforening 2 1976 2 12
Svenstrup Brugsforening 1906-1981 6 1981 2 2
Vand- og vindmøller i Ellidshøj-Svenstrup-Godthåb 7 1982 1-2 2
Nørre Flødal landbrug og kridtværk 8 1983 1 18
Godthaab Hammerværk 1858-1915 15 1990 2 1
Godthaab Hammerværk 1858-1983 21 1996 1 2
Papirmøllen "Godthaab" 22 1997 1 2
Svenstrup Andelsmejeri 15 1990 2 1
Nørre Flødals Fabrikker 26 2001 - 3
Svenstrup Ø.Mølle – Svanemøllen 28 2003 - 2
Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb 1900 - 1915 32 2007 - 2
Solholm- én af Svenstrups store frugtplantager 39 2014 - 12
Anders Andersens Stålvarefabrik 41 2016 - 3
Andelsbevægelsensens udbredelse i området 42 2017 - 22

Sagn, overlevering og traditioner

En signetrings historie 2 1975 1 12
Tre folkesagn fra Svenstrup 5 1980 2 17
Et høstgilde på Annerup 20 1995 2 21

Enkelte historiske begivenheder

Skipper Klement og slaget v. Svenstrup 1534 5 1980 2 2

Foreninger

Svenstrup Gymnastik- og Idrætsforening 70 år 3 1977 1 12
Lokalhistorisk Forening 1 1975 1 1
Lokalhistorisk Forening 1 1975 2 2
Lokalhistorisk Forening 2 1975 1 13
Lokalhistorisk Forening 2 1976 2 15
Lokalhistorisk Forening 3 1977 1-2 7
Lokalhistorisk Forening 4 1978 1 19
Lokalhistorisk Forening 4 1979 2 13
Lokalhistorisk Forening 5 1980 2 16
Lokalhistorisk Forening 6 1981 2 16
Lokalhistorisk Forening 8 1983 2 17
Lokalhistorisk Forening 9 1984 2 1
Lokalhistorisk Forening 11 1986 1 24
Lokalhistorisk Forening 11 1986 2 17
Lokalhistorisk Forening 12 1987 1 22
Lokalhistorisk Forening 12 1987 2 15
Lokalhistorisk Forening 14 1989 1 20
Lokalhistorisk Forening 14 1989 2 22
Lokalhistorisk Forening 15 1990 1 19
Lokalhistorisk Forening 15 1990 2 19
Lokalhistorisk Forening 16 1991 1 15
Lokalhistorisk Forening 16 1991 2 14
Lokalhistorisk Forening 18 1993 1 13
Lokalhistorisk Forening 18 1993 2 14
Lokalhistorisk Forening 19 1994 1 21
Lokalhistorisk Forening 24 1999 1 27
Lokalhistorisk Forening gennem 25 år 24 1999 2 2
Nyt fra Lokalhistorisk Forening 25 2000 1 19
Nyt fra Lokalhistorisk Forening 25 2000 2 23
Nyt fra Forening og Arkiv 30 2005 - 27
Nyt fra Forening og Arkiv 33 2008 - 34
Ellidshøj Idræts og Gymnastikforening 33 2008 - 30
Nyt fra Forening og Arkiv> 35 2010 - 31
Fra Forening og Arkiv 36 2011 - 2
Nyt fra forening og Arkiv 37 2012 - 2
Fra forening og Arkiv 39 2014 - 22
Årsberetning 2015 - 2016 41 2016 - 27
Fra forening og arkiv 42 2017 - 36

Landbrugshistorie

Udskiftningen i Ellidshøj og Svenstrup 11 1986 1 1
Omkring stavnsbåndets ophævelse 13 1988 1 1

Biografier og slægtshistorie

En himmerlandsk bondefamilie for 150 år siden 12 1987 1 1
En himmerlandsk bondefamilie for 150 år siden 12 1987 2 1
Adam Ludvig Moltke 13 1988 12 6
Arv og skifte 23 1998 1 18
Som brødre vi dele ... 24 1999 1 17
Mindeord v. Erik Frederiksens død 26 2001 - 2
Lærling på Zincks Fabrikker 28 2003 - 18
Folk i Svenstrup - 8 svenstrupborgere 32 2007 - 21
Egnens folk - fra Svenstrup, Ellidshøj og Godthåb 33 2008 - 3

Topografi og ejendomshistorie

Historien om et hus på Svenstrup Skolevej 2 1976 2 2
Om "Søndergaard" i Ellidshøj 5 1979 1 13
Den gamle biograf/afholdshotellet og Damgården 18 1993 2 15
Svenstrup Kirke 19 1994 1 1
Ellidshøj Præstegård 19 1994 1 14
En ejendoms historie. Frederikshøjs Mark. 22 1997 1 13
Raakildegaard og Annerup 25 2000 2 2
Svenstrup Holm 30 2005 - 2
Leere 30 2005 - 15
Ridemandsmølle - træk fra 600 års historie 31 2006 - 2
Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb 32 2007 - 2
"Marken" - en frugtplantages udstykning  33 2008 - 26
Om guldbækken 36 2011 - 3
Billeder hvortil vi mangler oplysninger 39 2014 - 29 
Om "Gjessinggård" og Svenstrup Skolevej 41 2016 - 19

Social- og Retshistorie

Om fattigvæsenet - dengang 18 1993 1 1
Bonderup - gårdsted - tingsted 20 1995 1 2
Til alderdoms betryggelse 24 1999 2 12
Tyende, tjenestefolk, medhjælpere 25 2000 1 2
Præstens storhed og fald (Bolle Rosenkilde,Ellidshøj) 35 2010 - 2
Plejebørn i Svenstrup 37 201   8

Forskellige småartikler

Fra billedsamlingen 1 1975 1 8
Udskiftningskortene 1 1975 2 12
Lokalhistorisk Forenings vedtægter 1 1975 1 7
Den nordjyske billedstorm 1 1975 2 13
Fund og anskaffelser siden sidst 1 1975 2 14
Hvad findes der i arkivet? 8 1983 2 14
Beretning om Godthaab Hammerværk 17 1992 1 13
"Rødder" af forfatter Knud Sørensen 20 1995 1 18
For hundrede år siden 25 2000 1 11
Mindestenen for Skipper Klement 39 2014 - 18
En foreningsudflugt til Svenstrup 1886 39 2014 - 20
0
0
0
s2sdefault