Kort og tegninger

Journalnr

Sogn

Kort / Tegn.

Datering

Beskrivelse

001

g

K

1972

Godthaab by, kortet viser bygninger og matr. nr. ingen højdekurver 1:2000 efter luftfoto.

002

g

K

1915-20

Situationskort over terræn mellem Ridemannsmølle og Hammerværket, original på pergament. 1:2000.

003

e

K

1793

Kort over Ellidshøj mark beliggende udi Aalborghus amt. Opmålt 1793 af Ernst Wesenborg. Kort opbevaret i Ellidshøj Præstegaard.

004

s

K

1910-15

Kort over området Hobrovej-Skolevej-Gl. Viborgvej og Godthaabsvej, tidlige udstykning af grunde.

005

s

K

1910-15

Kort over området omkring Svenstrup Skolevej-Hobrovej, farvelagt m. bygninger og matr. nr.

006

s

K

1842

Kort farvel. viser ejerlauget Nørre Svenstrup, kortets nordøstlige del mangler.

007

s

K

1784

Kort over Nørre Svenstrup jorder. original udskiftningskort, farvelagt og visende før og forslag til udskiftningen.

008

s

K

1814

Sønder Svenstrup byes jorder, beliggende udi Svenstrup sogn, Hornum Herred, Aalborg amt. Matrikuleringen 1814

009

s

K

1814

Søndre Svenstrup Byes jorder. Opmålt i anledning af matrikuleringen. Matr. Nr. og ejernavne, samt liste over arealer.

010

s

K

1814-66

Sønder Svenstrup byes jorder. Opmålt 1814 af J Sørensen. Omtegnet 1866 af Kirstein.   Målforhold 1:4000

011

s

K

1814-88

Sønder Svenstrup byes jorder. Opmålt 1814 af J. Sørensen. Prøvet af Slepsagger. Omtegnet 1888 af Søderberg.

012

s

K

1814-88

også 1907-52. Sønder Svenstrup by. opmålt 1814 af J. Sørensen, Prøvet af Slepsagger. Antaget af Offersen. Omtegnet 1888

013

s

K

1810

Kort over Søndre Svenstrup Byes Jorder, opmålt 1810. Kortet er kasseret efter kontrol af sigte-mållinie ifølge påtegning

014

s

K

Udskft.k

Kort over Leere Byes jorder. Opmålt 1796 af G. Winther. Kortet haves i 2 eksemplarer mrk. 014 og 014a.

015

s

K

1814

Leere Byes Jorder. opmålt i anledning af matrikuleringen 1814 af J. Sørensen.

016

s

K

1913

Matrikelkortet september 1913.

017

s

K

1784

Carte over Nørre Svenstrup Bye, Marcker, Enge, Heede. Opmålt af Hall 1784. Kopi er identisk med kort 007.

018

s

K

1784-1865

Kort over Nørre Svenstrup Byes Jorder. Opmålt 1784 af Hall. Omtegnet 1865 af Kirstein. Anvendt som matrikelkort 1865-1905

019

s

K

Ca. 1840

Formindret kort over Svenstrup Sogn. Formindret og tegnet af Küker.  2 eksemplarer.

020

s

K

1814

Kort over Lyngbierggaards Jorder. Opmålt 1814 af F. C. Hinrichsen.

021

g

K

1796

Wolstrup Byes Jorder, opmålt af I. Bruun. Fotokopi i ½ størrelse fra Kort & matrikelstyrelsen.

022

e

K

Ca. 1840

Formindret kort over Ellitzhøi Sogn. Formindret og tegnet af Küker.

023

e

K

1814

Kort over Holmgaardens Jorder - opmålt i anledning af matrikuleringen 1814 af F. A. Strøyer.

024

e

K

1866

Holmgaards Jorder opmålt 1814 af Strøyer, prøvet af Slepsagger, antaget af Offersen. Kopieret 1866 af J. H. Schou.

025

e

K

1814

Kort over Bonderupgaardens Jorder. Opmålt i anledning af matrikuleringen 1814 af F. A. Strøyer.

026

e

K

1866

Bonderupgaardes Jorder, opmålt 1814, kopieret 1866 af J. H. Schou.

027

e

K

1912

Kort over Raakildegaard udfærdiget i anledning af sammenlægning år 1912 af K. E. Kristiansen.

028

e

K

1912

Raakildegaard, udfærdiget ved udstykning år 1912 af K. E. Kristiansen.

029

e

K

1813

Kort over Raakildegaards Jorder, opmålt ved matrikuleringsarbejdet år 1813 af Jens Graulef.

030

e

K

1809

Kort over Ellitzhøi mark - opmålt 1793 af Ernst Wesenberg, kopieret år 1809 af H. Gerner.

031

e

K

1866

Ellitzhøi Byes Jorder - opmålt 1793. Kopieret 1866 af J. H. Schou.

032

e

K

 

Himmerland, Geod. Institut. Atlasblad 1953. Danmark 1:40000,  A-1212 Svenstrup

033

s

K

1968

Geodætisk Institut. 2cm. kort 1968 1:50000  1216 i Nibe

034

s

K

1912

Generalstabens topografiske kort 1912.  Danmark 1:160000  blad 6. Haves også: 1 eks. i kobberstik fra 1912.

035

s

K

 

Udsnit af Manzas kort dækkende fra Limfjorden i nord til Rold Skov i syd og fra Gunderup i øst til Ajstrup i vest.

036

s

K

1894

Generalstabens topografiske kort over Danmark 1:40000 Svenstrup. Kaligraferet og graveret ved Generalstaben 1894

037

s

K

1880

L-26 kort opmålt i alen - målestok ej påført, antagelig 1:20000. Kielberg og Holm tegnet og målt 1880.

038

s

K

1880

K-26 Dall. Kort opmålt i alen - målestok ej påført, antagelig 1:20000. Holm og Lebrecht tegnet.

039

e

K

1880

K-25 Elleshøj. Kortet opmålt i alen - målestok ej påført, men antagelig 1:20000. Eng tegnet.

040

s

K

1880

L-26 Svenstrup. Kortet opmålt i alen - målestok ej påført, men antagelig 1:20000. Kielberg og Holm tegnet 1880.

041

e-s

K

1880

l-25 Egedal Høj. Kortet opmålt i alen - målestok ej påført, men antagelig 1:20000 G. Nielsen tegnet.

042

e

K

1927

Generalstabs topografiske kort. 1312 Ellidshøj 1:20000. målt i alen, fod 1880 - rettet 1923, fotolitograferet 1927.

043

s

K

1927

Generalstabens topografiske kort. 1212 Svenstrup, 1:20000 målt i alen og fod 1880, rettet 1923, fotolitograferet 1927.

044

e

K

1963

Geodætisk Institut Danmark 1:20000 1963,  M 1312 Ellidshøj, målt 1880, rettet 1923 - vejrevision 1943.

045

s

K

1943

M 1212 Svenstrup, målt 1880, rettet 1923 (enkelte 1937) Geodætisk Institut Danmark 1:20000.

046

s

K

1961

M 1212 Svenstrup, målt 1880 - rettet 1923- vejrevision 1943. Geodætisk Institut Danmark 1:20000.

047

e

K

1963

Geodætisk Institut Danmark 1:20000,  1216 I  S. Ø. Støvring, målt 1880 - rettet 1963.

048

e

K

1978

Geodætisk Institut Danmark 1:20000, 1216 I  S. Ø. Støvring, fotogrammetrisk udtegnet - flyfo. 1977. kurveplan eft. bordmåling.

049

s

K

1967

Geodætisk Institut. Danmark 1.25000, 1216 I  N. Ø. Svenstrup, målt 1880 - rettet 1963.

050

s

K

1988

Geodætisk Institut Danmark 1.25000, 1216 I N. Ø. Svenstrup, fotogrammeterisk udtegnet flyfoto 1976, rettelser 1987.

051

s

K

1979

Geodætisk Institut Danmark 1:25000 fotogrammeterisk udtegnet, flyfoto 1976, kompletteret i marken 1977.

052

s

K

1971

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, 1216 I  N. Ø. Svenstrup, målt 1880, rettet 1963, (enkelte 1970)

053

s

K

1943

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, 1216 I  N. Ø. Svenstrup, målt 1880, revideret 1923, vejrevision 1943. Hærkort.

054

e

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I S.Ø. nordlige Støvring. Flyfoto 1977, rute 7701, udtegnet 1977.

055

s

K

1976

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N.Ø. Frejlev, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

056

s

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N. Ø. Aalborg SV, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

057

g

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N. Ø. Godthaab, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

058

s

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N. Ø. - 6 Svenstrup, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

059

g

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N.Ø.- 8  Guldbæk, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

060

e

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I N.Ø. - 9 Ellidshøj, flyfoto 1976, rute 7603, udtegnet 1977.

061

e

K

1977

Geodætisk Institut Danmark 1:25000, kortmanus. 1216 I S.Ø. - 3 Ellidshøj syd, flyfoto 1976, rute 7701, udtegnet 1977.

062

s

K

1975

Svenstrup området 1:4000, Kloakdispositionsplan og plan for udbygning i Svenstrup-Godthaab området med angivelse af tidspunkter.

063

s

K

1978

Principskitse for arealanvendelse i Sv. Godth. Hovedcenter (Højvangcenter) 1:2000, Aalborg Kommune 1978.

064

s

K

1951

Svenstrup-Ellidshøj Sogneråd/Bjørnkjær:  Forslag til byudviklingsplan for Svenstrup by 1:4000.

065

s

K

1973

Aalborg Kommune. Planlægningssekretariatet. Dispotionsplan for Svenstrup-Godthaab området 1:10000, Arealanvendelse 1973.

066

s

K

1962

Svenstrup-Ellidshøj Kommune. Kloakeringsplan for Solholmområdet og Vestbyen 1:2000, udarbejdet 1960, revideret 1962.

067

e

K

1962

Ellidshøj-Svenstrup Kommune. Situationskort over terræn af Ellidshøj by (sydlige del) 1.1000, Bjørnkjær 1962.

068

e

K

1974

Aalborg Kommune, Stadsingeniørs kontor, Ellidshøj nord 1:4000, matrikulært kort 1974.

069

e

K

1974

Aalborg Kommune, Stadsingeniørs kontor, Ellidshøj Syd 1:4000, matrikulært kort 1974.

070

e

K

1993

Aalborg Kommune Ellidshøj nord, situationskort 1:4000, Fotogammaterisk og digitalt registreret, flyfoto 1991, udtegnet 1993

071

e

K

1993

Aalborg Kommune, Ellidshøj syd, situationskort 1:4000, flyfoto 1991, udtegnet 1993,

072

e

K

1971

Aalborg Kommune, Landinspektør luftopmåling, Bonderup og Nr. Flødal 1:4000, m. højdekurv.  Bygninger og matr. nr.

073

e

K

1974

Aalborg Kommune, Stadsingeniørs kontor, Ellidshøj syd 1:4000, matrikulært kort, kun matr. nr. og skelstrege, udtegnet 1974. Revideres løbende.

074

e

K

1974

Aalborg Kommune, Stadsingeniørs kontor, Ellidshøj nord 1:4000, matrikulært kort, udtegnet 1974, revideres løbende.

075

e

K

1974

Aalborg Kommune, Stadsingeniørs kontor, Ellidshøj syd og Annerup 1:4000, matrikulært kort, udtegnet 1974 revideres løbende.

076

e

K

1980

Aalborg Kommune, Aerokort, Ellidshøj nord 1:4000, Teknisk kort m. højdekurve, bygninger, flyfoto 1972, udtegnet/revideret 1980.

077

e

K

1980

Aalborg Kommune, Aerokort, Ellidshøj syd 1:4000, teknisk kort m. højdekurver og bygninger, flyfoto 1972, udtegnet/revideret 1980.

078

e

K

1980

Aalborg Kommune, Aerokort, Annerup 1:4000, Teknisk kort med højdekurver og bygninger, flyfoto 1972, udtegnet/revideret 1980.

079

g

K

1977

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab syd 1:4000, matrikulært kort 1977, revideres løbende.

080

g

K

1977

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab nord 1:4000, matrikulært kort 1977, revideres løbende.

081

g

K

1994

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab nord 1:4000, matrikulært kort 1994, revideres løbende.

082

g

K

1994

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab syd 1:4000,  revideres løbende.

083

g

K

1972

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab nord 1:4000, teknisk kort m. højdekurver, bygninger og matr. nr. udtegnet 1972.

084

g

K

1972

Aalborg Kommune, Landinspektørs luftopmåling, Godthaab syd 1:4000, teknisk kort med højdekurver, bygninger og matr. nr. udtegnet. 1972.

085

g

K

1980

Aalborg Kommune, Aerokort, Godthaab nord 1:4000, teknisk kort m. højdekurver og bygninger, flyfoto 1971.

086

g

K

1980

Aalborg Kommune, Aerokort, teknisk kort med højdekurver og bygninger, flyfoto 1971, revideret og omtegnet af Aerokort 1980.

087

g

K

1992

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab nord 1:4000, situationskort udtegnet 1992.

088

g

K

1992

Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Godthaab syd 1:4000, situationskort udtegnet 1992.

089

s

K

1950

Situationskort over veje i Svenstrup By 1:1000, Bygninger og matr. nr. Ellidshøj-Svenstrup Kommune. Landinspektør Olsen og Bjørnkjær.

090

s

K

1950

Situationskort over Svenstrup by 1:1000, Tegnet og opmålt af Milther Christensen Aalborg, veje og bygninger med husnumre..

091

s

K

1956

Oversigtskort over Svenstrup by som grundlag for byplanarbejdet, Ellidshøj-Svenstrup Kommune bygninger og matr. nr.

092

s

K

1969

Situationskort over Sv. by 1:4000, Ellidshøj-Svenstrup kommune, bygninger og matr. nr.

093

s-g

K

1980

Situationskort over Svenstrup-Godthaab området, Aalborg Kommune.

094

s

K

1950

Situationskort over veje i Svenstrup by - Ellidshøj-Svenstrup Kommune, bygninger og matr. nr.

095

s-g

K

1968

Teknisk kort over Svenstrup Godthaab og nordlig del af Ellidshøj Årstallet 1968 påført med håndskrift, bygninger og højdekurver.

096

L-s

K

1975

Situationskort over Leere-Skalborg og Frejlev by. Spec. nr. p6-20.

096a

L-s

K

1977

Matrikelkort over Leere-Skalborg og nordlige del af Svenstrup. Aalborg Kommune-spec. Nr. p6-20, rev. 1977, revideres løbende.

097

s

K

1980

Kort over nordvestlig del af Svenstrup Sogn. Bygninger og højdekurver. Aalborg Kommune, efter luftfoto1971 revideret af Aerokort 1980.

098

s

K

1977

Matrikelkort over den nordvestlige del af Svenstrup Sogn, Aalborg Kommune spec. nr. p6-21, rev. 1977, revideres løbende.

099

s

K

1992

Situationskort over Svenstrup midtby, Aalborg Kommune spec. nr. p6-10, 1:4000 Flyfoto udtegnet 1992.

100

s

K

1997

Matrikelkort over Sv. midtby 1:4000, Aalborg Kommune spec. nr. p6-10, 1997  revideres løbende.

101

s

K

1980

Teknisk kort over Svenstrup 1:4000, Aalborg Kommune spec. nr. p6-10, efter flyfoto udtegnet 1980 af Aerokort, bygninger højdekurver

102

s

K

1977

Matrikelkort over Svenstrup 1:4000, Aalborg Kommune spec. nr. p6-10, revideret 1977, revideres løbende.

103

s

K

1972

Situationskort over Sv. 1:4000, Aalborg Kommune/landinspektørernes luftopmåling, spec. nr. p6-10, bygninger og højdekurv.

104

B-s

K

1992

Situationskort over Bonderup og sydlige del af Svenstrup 1:4000, uden højdekurver, udtegnet 1992 Aalborg Kommune spec. nr. p6-00

105

B-s

K

1980

Teknisk kort over Bonderup og sydlige del af Svenstrup 1:4000, Bygninger og højdekurver, udtegn. og revideret efter flyfoto 1980, spec. nr. p6-00

106

B-s

K

1977

Matrikelkort over Bonderup og sydlige del af Svenstrup 1:4000, revideret 1977, revideres løbende, Aalborg Kommune spec. nr. p6-00

107

s

K

1900-57

Kort over jernbanen Års over Nibe til Svenstrup Plan 21 og plan 22 (den del der forløb i Sv.) opmålt 1900 af Messerschmidt

108

s

K

1906-50

Matrikel kort og udstykningsplaner vedrørende udstykning af J. Støvrings jorder, matr. nr. 5 af Sdr. Sv. Landinspektør Messerschmidt og Nellemann

109

s

K

1906

Kort over terræn af Nørre Svenstrup  og Sønder Svenstrup  byer.  Landinspektør Overgaard 1906 1:4000.

110

s

K

1898

Kort over matr. nr. 2a og 3a af Sønder Svenstrup (Svenstrupgård) kort påført arealopgørelser, Landinspektør Overgaard 1898.

111

s

K

1849-1955

Samling af matrikelkort vedrørende ejendomme i Nørre og Sønder Svenstrup, kopieret fra Landinspektør Bjørnkjær, Ravn og Sørensens arkiv

112

s

K

1955

Situationsplan over Skolevej 1:500, forslag til etablering af kantsten og oversigtsarealer, Landinspektør Bjørnkjær 1955

113

s-e

K

1962

Kortbilag til bygningsvedtægt for Ellidshøj Svenstrup Kommune, 2 eksemplarer det ene monteret på karton.

114

s

K

1994

Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark 1:25000  1216 I  Nørre Svenstrup. Udtegnet efter flyfoto 1977, rettet 1992, trykt 1994.

115

e

K

1994

Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark 1:25000  1216 I  Sø. Støvring. Udtegnet efter flyfoto 1977, rettelse 1992, trykt 1994

116

g

K

1979

Kortet viser primære kloakledninger i del af Godthaab, Runesvinget st. 2.600-st. 3..349.50, udført 23/3-1979.

117

g

K

1962

Kortbilag til bygningsvedtægt for Ø. Hornum by og Godthaab,  1:4000.

118

g

K

1996

Situationsplan, Guldbæk Ådal (Godthaab området)  1:1000.  Park og Kirkegårdsforvaltningen.  12/9-1996.

119

g

K

1951

Guldbækken. Længdeprofil 1:2000, højde 1:5u,  Aalborg Amts vandløbsvæsen, Hasseris  V. Bundgaard.

120

g

K

??

Guldbækken. Forløbet fra Hæsum til Svenstrup Vestergårde. Aalborg Amts Vandløbsvæsen, V. Bundgaard  1:4000.

121

g

K

1937

Skitseret kort over Godthaab Hammeværks vandkraftanlæg,  1:2000, A/S Zincks Fabrikker, udført af JLH. Håndkoloreret.

122

g

K

1923

Kladdetegning til kort 121. Muligvis betydelig ældre jævnfør vedlagte brev dateret 11/12-1923.

123

s

K

??

Svenstrup Sogn matrikelkort  opmålt 1814, omtegnet 1888 og 1907

124

s

K

1953

Sønder Svenstrup, Akafas jorder.  Kort udarbejdet af P. T. Olesen og K. Bjørnkjær, Aalborg

125

s

K

1966

Sønder Svenstrup, matr. nr. 19e.   Udstykningsplan udarbejdet af Nellemann Aalborg

126

e

K

1866

Ellidshøj sogn, matrikelkort, kopieret 1866 efter ældre kort, muligvis udskiftningskortet fra 1793.

127

e

K

??

Ellidshøj bys jorder med udsnit af Ellidshøj by, nedfotograferet 1940 til brug for vurderingsmyndighederne.

128

s

K

1794

Del af Viborg – Aalborg landevej fra Hjesbæk til Svenstrup

129

s

K

1796

Kort over landevejen Svenstrup – Aalborg

130

s

K

1796

Kort over landevejen Hobro – Svenstrup

131

s

K

1969

Svenstrup by 1 : 2000

500

s

T

1980

Idrætshal ved Højvangskolen, Arkitekt: V. Bøgh Østerå 25 Aalb.

501

g

T

1907

Godthaab Hammerværk, hovedbygning og "Villaen", Tegner: N. Henriksen, målforhold ikke påtegnet, 1:100 ?

502

g

T

1907

Godthaab Hammerværk: Plan over samtlige bygninger med angivelse af formål og lofthøjder. Tegner : N. Henriksen, blåtryk.

503

g

T

 

Godthaab Hammerværk : Plan over smergelværk, målsat i alen årstal ikke påført.

504

g

T

1915

Godthaab Hammerværk : Slibeværk 1915, plan og snittegning.

505

g

T

??

Godthaab Hammerværk : Tegning af tromle i slibeværket. På bagside er anført : udført noget anderledes.

506

g

T

1880-90

Godthaab Hammerværk : Gammel veranda. Plan og snit samt facader.

507

g

T

1963

Andersens stålvarefabrik. Grundplan 1 : 500 over fabrikkens bygninger, tegnet af  "R" , lystryk.

508

g

T

??

Familiehuset : langhus med 6 boliger til arbejderfamilier på Godthaab Hammerv. opført 1867, plantegning 1 : 100.

509

g

T

1978

Ridemandsmølle : Snit og stueplan af stuehus 1 : 50, opmåling og tegning  Arkitekt  Ole Sørensen Svenstrup.

510

s

T

1924

Svenstrup Præstegård : Arkitekt Søren Viig Nielsen Viborg, 8 detailt. 4 facader, 1 haveplan 1 : 400.

511

e

T

1919

Ellidshøj gamle (og nedbrændte) præstegård. Arkitekt Søren Viig Nielsen Viborg. Skitse Plantegn. 1 : 200.

512

s

T

1998

Svenstrup Sognegård. Arkitekt. Sørensen og Krogh Svenstrup, 3. planer, facader 1 :100, plan 1 : 50, snit 1 : 50.

512a

s

T

1995

Svenstrup Sognegård. 4 alternativer til placering af sognegård i Svenstrup, udarbejdet af Sørensen og Krogh, Svenstrup.

513

s

T

1981

Svenstrup Skole. Situationsplan 1 : 200, landskabsarkitekt Frans Ameys. I anledning af skolens om og udbygning.

514

s

T

1980-81

Svenstrup Skole . Om og udbygning. Arkitekt Vibe Hansen og Lomborg, Aalborg. 4 planer kælder stue, facade 1 : 200.

515

s

T

 

Svenstrup Gymnast. og Idrætsforening SGF. Klubhus, Arkitekt Henning Christensen, Svenstrup.

516

s

T

 

Idrætshal til SGF. Arkitekt Henning Christensen, Svenstrup, plan og facader 1 : 125 projekt blev aldrig realiseret.

517

s

T

1932-43

Frederikshøj : De danske Spritfabrikker A/S.  Arkitekt Alf Cock-Clausen, situationsplan 1 : 200.

518

s

T

1993

Svenstrup Biograf og tidligere afholdshotel. Opmåling og tegninger ved Arkitekt Hardy Andersen Svenstrup.

519

g

T

1946

Godthaab Station: Situationsplan 1 : 500 udarbejdet af H. Bechmann.

520

s

T

1964

Overpløjet høj v. Gl. Viborgvej - matr. nr. 20 af Sønder Svenstrup. 2 plantegninger 1 : 50, 1 profilt. 1 : 20.

521

s

T

1966

Hustomter fra ældre romersk jernalder på matr. nr. 3k af Nørre Svenstrup parcel nr. 80. 2 plantegn. 1 : 50, 2 profil 1 : 10.

522

s

T

1970-71

Partiel undersøgelse af boplads fra vikingetid på Svenstrupgårds jorder Sønder Svenstrup, 2 situationstegninger 1 : 100.

523

s

T

1980-82

Boplads fra ældre romersk jernalder på matr. nr. 7g af Sønder Svenstrup, plantegn af hustomter 1 : 20, 2 situationstegning 1 :100.

524

s

T

1977

2 gravhøje fra enkeltgravskulturen ved Godthaab. 2 plantegninger 1 : 20,  1 snittegning 1 : 20.

525

e

T

1965

Jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder på matr. nr. 71 af Ellidshøj, 1 plan og snittegning 1 :20.

526

s

T

1902

Tegning til villa til Valdemar Petersen Aalborg. Bygget 1902 i Svenstrup, identisk med nuværende villa "Ellen"  Hobrovej

527

e

T

1944-51

Ellidshøj station, omfatter facader, stueplan, kælderplan og loftsplan.

528

s

T

1932-50

Svenstrup station, hovedbygning, omfatter 2 facader, 2 gavle samt 1 snit.

529

s

T

 

Svenstrup station, hovedbygning,

530

     

????????????

531

s

T

1953

Svenstrup station, bygninger og sporanlæg

532

s

T

??

Svenstrup første stationsbygning lå ved Dallvej på sydsiden.

533

s

T

1951

Svenstrup  station. Hovedbygning ombygning plan snit og vægge.

534

s

T

1951

Svenstrup station. Hovedbygning  detaljer af yderdør og svingdør

535

s

T

1951

Svenstrup station Hovedbygning detaljer af sandblæsning

536

s

T

1932

Svenstrup station Hovedbygning

537

s

T

 

Års – Nibe Svenstrup banens tilslutning til Svenstrup station

538

s

T

1943

Svenstrup station situationsplan og afløbsplan for ny enkeltbolig

539

s

T

1943

Enkeltbolig type R/43 hovedtegning, planer, snit og facader

540

s

T

1943

Enkeltbolig type R/44 hovedtegning, planer, snit og facader.

541

s

T

1946

Svenstrup friluftsbad

542

s

T

1946

Svenstrup friluftsbad

0
0
0
s2sdefault