Svenstrup og Godthåb som jernbanebyer

I 1869 blev den østjyske længdebane forlænget fra Randers til Aalborg.
Svenstrup fik ikke straks en stationsbygning, men mellem 1870-75 opførtes den første stationsbygning, der blev placeret ved Dallvej. At Svenstrup fik en station skyldes efter al sandsynlighed Chr. Zinck, Godthaab Hammerværk, der havde en stor interesse i at få en station så nær virksomheden som muligt.
Statsbanernes plan gik ud på en placering af stationen i Bonderup, hvor der var vej- og broforbindelse over Østerå til det østlige opland. Det passede ikke rigtigt til Chr. Zincks ønsker, og han drog derfor til København, for at få stationen placeret i Svenstrup.
En del af ordvekslingen er refereret i familiens erindringer og lød nogenlunde således: Den station kommer til at ligge, hvor den er mest hensigtsmæssig hr. Zinck! ? hvortil Chr. Zinck skal have svaret: Så sejer a tak for så kommer den te å leg hvor a vil ha det! Og det gjorde den.
At det lykkedes ligger formentlig i, at Zinck har tilbudt at betale for etablering af den broforbindelse på Dallvejen, der den dag i dag bærer navnet Zincks Bro. I 1899 åbnedes privatbanen Svenstrup-Nibe-Løgstør med en linieføring, der førte forbi Godthaab og gjorde Godthaab til stationsby. Også her har Hammerværkets daværende direktør Niels Zinck haft en afgørende indflydelse, idet banens linieføring oprindelig var planlagt nordligere, nemlig med Skalborg som udgangspunkt. Niels Zincks køb af et betragteligt antal aktier flyttede linieføringen til fordel for hammerværket, men også til fordel for banens økonomi, idet hammerværket og Nibe Slagteri blev banens bedste kunder gennem alle banens driftsår. Banen blev senere forlænget til Hvalpsund og udgik fra Aalborg, men i 1969 faldt de garanterende kommuner fra, og banen blev nedlagt. I dag er det gamle traché omdannet til en rekreativ cyklesti.

0
0
0
s2sdefault