Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes d. 19. april kl. 19.30 i arkivets lokaler: Tostrupvej 13 i Godthåb
Programmet er:
1) Generalforsamling i h.h.t. vedtægterne
2) Kaffe og Kage
3) Foredrag ved Museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Aalborg Historiske Museum om udgravningerne af Jernaldersamfundet ved Runesvinget

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Beretning om arkivets og foreningens aktiviteter, situation og planer
3. Regnskabets aflæggelse
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Valg
Til foreningen:
a. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer hvert andet år
     På valg er: Jørgen Olesen, Birthe Klitaard
b. Valg af 1 suppleant
    På valg er: John Knudsen
c. Valg af revisor og revisorsuppleant
    På valg er: Britta Rubæk og Hans Huus Sørensen
Til Godthåb Hammerværk:
d. Valg af 1 henholdsvis 2 medlemmer til Godthåb Hammerværks bestyrelse hvert andet år
    På valg er: Per Bendixen og Benny Lausten
e. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
    Ingen er valg
f. Valg af 1 revisor
    På valg er Birthe Klitgaard
6. Indkomne forslag
Vedtægtsændring
Der foreslås en ændring af vedtægternes punkt 4
Se vedtægterne her

I dag lyder punkt 4:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes med 2 ugers varsel ved annoncering i den lokale avis, via hjemmesiden og via Facebook eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.
Punkt 4 foreslås ændret til:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Den indkaldes med 2 ugers varsel ved via hjemmesiden, via Facebook og via medlemsbladet eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Begrundelse for ændringen
De lokale ugeaviser udkommer ikke mere eller dækker kun dele af området. Derfor vil annoncering via den lokale avis enten ikke være mulig eller ikke have nogen effekt.
Til gengæld kan indkaldelsen til generalforsamlingen ske på tre måder:
I) Via medlemsbladet der udkommer i september/oktober - et halvt år før generalforsamlingen i april
II) Via foreningens Facebook side (700 medlemmer) og via facebooke siderne: Det sker i svenstrup (2200 medlemmer); Gamle fotos fra Svenstrup (1400 medlemmer), Godthåb Gruppen (2200 medlemmer) Ellidshøj Borgerforening (800 medlemmer)
III) Via foreningens hjemmeside

Æresmedlem

Det foreslås at Peter Jørgensen udnævnes til æresmedlem af foreningen

Foredrag ved Museumsinspektør Lars Egholm Nielsen om jernalderens samfund i det sydlige Svenstrup
Lars Egholm Nielsen vil fortælle om de nyeste resultater fra de omfattende udgravninger ved Flødalen, ved Lyngbjerg gårde og ved Lykkensgård. Det ældre jernaldersamfund vil blive beskrevet ud fra fund af huse og begravelser. Foredraget vil blive krydret med historier fra udgravningerne og om hvordan man kommer frem til de forskellige tolkninger.
Under udgravningerne fandt man også et 1700 år gammelt hus - måske jernalderens største hus i Nordjylland. Huset tyder på, at der har været en stormand i området. Han har måske hersket over samfundet, kontrolleret handel og haft en ledende religiøs rolle i jernaldersamfundet.
Foredraget varer ca. 1 time.
 
0
0
0
s2sdefault