Generalforsamling 2024

Årsberetning i Arkivet 2023-24

Hovedpunkter:
 • Lån af sidelokale 48 m2 nu vores bibliotek, vi har brug for mere plads
 • Gave fra tidl. medlem: Gunnar Rebstrup 4000 bøger
 •  Renovering af Arkivet
 •  Udflugter, gæster og arkivdata
På generalforsamlingen sidste år blev Peter udnævnt til æresmedlem
Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med den ændring at jeg overtog formandsposten efter Peter. Ellers uændret med Tonny som arkivleder og kasserer og Birthe som sekretær.

At overtage posten efter Peter, er jeg meget beæret over.
Peter har jo altid været her - og indtil nu første formand i arkivets historie der går tilbage til 1965.
Tusind tak Peter for en fantastisk indsats. Uden dig ingen Arkiv eller Hammerværk
Vi håber du vil fortsætte som vores MENTOR i mange år endnu.

Ellers har året i Arkivet været meget anderledes; en gave på 4000 bøger og nyt gulv har fyldt meget
Lidt før generalforsamlingen sidste år, flyttede vore naboer PPR, i lokalerne her ved siden af.
Der var konstateret skimmelsvamp nede i kælderlokalerne.
Det fik os til at søge kommunen om tilladelse til at bruge det store lokale på 48 m2 her ude til højre fortrappen. Vi har brug for mere plads, nu hvor vi forventede at på penge til nyt gulv.

På samme tid fik vi tilbudt en gave på ca. 4.000 bøger fra et afdødt medlem af arkivet, Gunnar Rebstrup, - som også gjorde det nødvendig med mere plads.
Barnebarnet Jonas, til Gunnar, henvendte sig til os for at høre om det var interessant for os:
Det var det - 17 flyttekasser med mange gode og flotte bøger. Vi skulle selv hente.
Vi har nok beholdt 1/3
- Gunnar havde været lærer på Sofiendalsskolen i Skalborg.

Dette kæmpe sorteringsarbejde fik mig til at kontakte Elizabeth Kirkegård, som jeg kendte fra en andet bestyrelsesarbejde- Elisabeth, er uddannet bibliotekar. - og Heldigvis, - hun sagde ja og nu har Elizabeth vi fået sat orden på det hele, -sammen med det vi havde i forvejen. I nye reoler.
Nu mangler vi blot at få det hele registreret i ARKIBAS. Tak Elizabeth - uden din hjælp, havde vi aldrig fået sådan et flot bibliotek som vi nu står med, inde ved siden.
I kan nok høre at disse bøger har fyldt rigtig meget i vores hverdag.

Men, også renovering af hele arkivet, med nyt gulv og maling. Heldigvis har vi haft mange andre frivillige gennem hele året, til at hjælpe os. Leif, Kurt, Elmar, Orla, en uvurderlig hjælp for os hele året. Tusind tak for hjælpen
I bestyrelsen vil jeg også gerne sige tak til Tonny, Peter, Birthe, Flemming, John, og Verner for et fantastisk samarbejde, især dig Tonny som arkivleder har du virkelig vist vejen til dette flotte resultat vi nu sidder i. Uden dig var det aldrig gået så glat.
Men - Tak skal i alle ha for et formidabelt arbejde.
Allerede den 19/2 -2023 ansøgte vi kommunen om midler til en ny gulvbelægning her i lokalet. Vi prøvede at rykke for en hurtig bevilling, - lige efter generalforsamlingen,- . Men de ca. 52.000,- kr. var ikke så let at få fat i.
Først i november fik vi grøn lys til at gå i gang, med midler fra puljen der hedder ”Rum og Rammer”.
Tonny lavede en nøje arbejdsplan, som gjorde at arkivet var lukket hele marts måned.
Samtidig benyttede vi lejligheden til at få malet alle vægge og døre.
Som det også kan ses, har vi nu fået 10 rigtige moderne arbejdspladser med nye skriveborde.
Det har været et kæmpe arbejde at flytte alt, herinde. Både ud og ind igen.
Men vi har også fået ryddet op, ved denne lejlighed.
OG - IGEN stor tak til alle de frivillige der kom og var med til at flytte.

Der er dog også sket andre ting i løbet af året: Vi arrangerede en udflugt til ”fattighuset” i Nørholm med god tilslutning.
Udflugterne til Viborg domkirke og Huul Mølle måtte aflyses, på grund af manglende tilmelding
Vi deltog i årets byfest med den udstilling af gamle bygninger i Godthåb, som nu står på Hammerværket.

Vi har haft ”åbent hus” 2 gange, besøg af tidligere elev klasser og en del enkelte personer der har søgt efter familierelateret materiale.
Men hvad består arkivets arbejde egentlig af:
I arkivet er vi blevet færdige med at rydde op i billeder, et stort arbejde, det har taget 2 år. 
Nu er vi i gang med at ny-registrere 800-1000 digitale fotos og 3-500 fysiske billeder i ARKIBAS.
Vi sætter virkelig mange kræfter ind på billedkopisamlingen.

A-fonde: Vi har en del nye A-fonde som vi forventer at blive færdige med i år.

Arkæologi og museum: Vi har en del arkæologiske ting og et par museumsting som Kurt Dahl har styr på. Her efter generalforsamling går Kurt i gang med at lave en udstilling som vi også får registreret i ARKIBAS. Tusind tak til Kurt for denne specielle del af Arkivet.

Nøgletal om Arkivet:
 •  ca. 220 medlemmer
 • 10 frivillige der hver onsdag fra 13 til 15, mødes og arbejder her i arkivet
 • Ca. 129 hyldemeter arkivalier fra virksomheder, foreninger og privatpersoner
 • Ca. 25 hyldemeter bøger om historiske emner- dvs. mere end 1000 bøger
 • mere end 4600 billeder- alle digitale
 • Ca. 60 film og videoer- alle digitale
 • Ca. 20 lydoptagelser og interviews af lokale personer – alle digitale
 • mere end 130 kort - heraf de fleste originale
 • Mere end 40 tegninger af bygninger fra lokalområdet
Alt i alt har det været et utrolig aktivt år, hvor vi har fået rigtig mange ting sat på plads og fået en moderne arbejdsplads i disse skønne rammer.
Og endnu en stor -TAK -til alle de frivillige, der kommer hver uge og er med til at skabe værdier til glæde og gavn for vore efterkommere. Tusind tak til alle.
Men RAMMER: Desværre kan vi ikke få et enkelt skriftligt ord på hvor længe vi må være her.
Det er selvfølge ikke særlig godt, men det er de vilkår vi lever under i Kommunens bygninger.
 
Vi holder dog en reception
Fredag Den 31. maj kl 14 holder vi reception her i lokalerne, hvor alle er velkommen, også de rette personer ved kommunen.

Torsdag den 22. August er der udflugt til Sejlflods arkiv og den ejendom hvor Zinck startede det der senere blev til Godthåb Hammerværk.
 
Til slut vil jeg takke alle de frivillige som har stillet deres arbejdskraft til rådighed.
Men også bestyrelsen - for et rigtig godt samarbejde, som har krævet en del ekstra møder for at få det hele til at gå op i en højere enhed.
 
Jørgen
17/4 2024
 
0
0
0
s2sdefault