Generalforsamling 2012

Tirsdag d. 16. april 2013 aflagde arkivleder Kurt Dahl følgende beretning for 2011


 Årsberetningen er for overskuelighedens skyld inddelt i 4 afsnit, med følgende indhold:

Først om arbejdet på arkivet, derefter om de udadvendte aktiviteter/formidling. Næste punkt er nogle statistiske oplysninger og sidst om foreningens planer for den nærmeste fremtid.

Arbejdet på arkivet

 I august måned 2012 fik foreningen tilsagn om et beløb på kr. 5000 fra Spar Nord fonden til hjælp til renovering af en af de vigtigste protokoller fra Hammerværkets arkiver. Behovet for denne renovering blev omtalt på sidste års generalforsamling Protokollen som kom tilbage fra konservatoren i oktober måned har kostet i alt kr. 18000. Det var mange penge, men nu er protokollen bevaret for eftertiden.

D. 20. august blev der afholdt en udflugt for foreningens bestyrelse og de frivillige der arbejder på arkivet. Turen gik til Egnssamlingen i Saltum, hvor Helge Nielsen fortalte om museet og arkivet. Den medbragte mad blev spist udenfor Egnssamlingen, inden vi fortsatte til Børglum Kloster hvor der var mulighed for på egen hånd at fordybe sig i stedets historie. Dagen afsluttedes med kaffe i Løkken.

I årets løb har der været mange besøgende på arkivet, som et enkelt eksempel skal nævnes en tidligere skoleklasse fra Godthåb som i forbindelse med deres 40 års skolejubilæum aflagde arkivet et besøg. Der var 22 deltagere.

Arkivet har i årets løb modtage nye arkivalier, her skal som et udpluk nævnes noget materiale fra erhvervsforeningen, et flot billede af Råkildegård med medarbejdere og hvad der er vigtigt, med navne på disse medarbejdere, og som et sidste eksempel har vi fra en arkitekt modtaget materiale om byudviklingsopgaver.

Arkivet har også været repræsenteret ved 2 møder i arkivudvalget, som er en sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Aalborg kommune.

D. 9. marts i år blev der afholdt en forsinket julefrokost for bestyrelsen og de frivillige medarbejde på arkivet. Sammen med den tidligere omtalte udflugt er det en ringe tak for det store arbejde der bliver udført uge efter uge. Uden frivillig arbejdskraft ingen arkiv.

I det forgangne år har der været 3 runde fødselsdage. Svend Sørensen og Peter Jørgensen blev 80 år. og Nanna Dahl blev 85 år. – Tillykke til alle tre.

Aktiviteter og formidling

Dette afsnit der omhandler aktiviteter og formidling tager naturligt sit udgangspunkt i sidste års generalforsamling, der blev afholdt d. 18 april, og den foregik i Sognegården i Ellidshøj med 25 deltagere – Efter generalforsamlingen fortalte Peter Jørgensen om kilder i arkivets samlinger, som kan berette om Ellidshøjs historie.

 • D. 19 maj 2012 afholdtes den første af 3 planlagte byvandringer. Ved denne byvandring som foregik i Godthåb var der ca. 60 deltagere, med start og slut ved Hammerværket. - Karl Mølgaard fra Godthåb og Peter Jørgensen fortalte om Godthåbs spændende historie
 • D. 12 juni var der byvandring i Svenstrup hvor der var ca. 55 deltagere – Deltagerne blev ført rundt i den ældre del af Svenstrup og fik fortalt spændende historier derfra.
 • D. 21 august var turen så kommet til Ellidshøj. Her var der 17 deltager i byvandringen.. På denne byvandring som ved de andre byvandringer fik foreningen megen ny viden fra de lokale deltagere. Det er ikke kun arkivet der ligger inde med lokalhistorien. Den findes i rigt mål rundt omkring i byerne
  Alle byvandringer var annoncere i Ugeavisen, og efterfølgende var der beskrivelser af forløbene samme sted.
 • Ligeledes i august 2012 fik lokalhistorisk forening sin nye flotte hjemmeside, hvor det var vores kasserer Tonny der trak læsset. I den forbindelse fik vi også et program der hedder Miniarkibas, hvilket bevirker, at man hjemme fra sin egen pc´er nu kan søge i arkivets samlinger. Grunden hertil er, at meget store dele af arkivets samlinger nu er registreret i et registreringssystem der hedder Arkibas. Systemet benyttes af over 500 lokalhistoriske arkiver på landsplan.
 • I September måned udgav foreningens sit årsskrift, med en artikel om Godthåb kirkes 100 års jubilæum og en artikel om plejebørn i Svenstrup.
 • Herudover har arkivet leveret en artikel til Godthåb menighedsråds jubilæumsbog. Artiklens overskrift er ”Da Godthåb fik sin egen kirke”
 • I oktober måned var der reception på Aalborg Stadsarkivs nye magasin på Vang Mark i Vestbjerg – hvor, bland meget andet, vores mange sognerådsarkivalier befinder sig. – Verner Johansen fra bestyrelsen deltog
 • D. 8. december solgte Peter Jørgensen sin bog ”Tre himmerlandske sogne” i Superbrugsen i Svenstrup. Bogens pris var nedsat til kr. 100 og der blev solgt 17 stk. Normalprisen er 200 kr. Udover salget af bøgerne så fik foreningen også 4 nye medlemmer.
 • I januar måned 2013 var foreningen inviteret til at afholde et foredrag i Godthåb sognegård. Foredraget omhandlede byen Godthåb for 100 år siden.
 • D. 30. januar fik arkivet besøg af redaktionen af bladet ”Omslaget” som er et blad der udgives af SLA – sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver – Besøget skulle munde ud i et portræt af arkivet som nu er blevet bragt i bladet.
 • I øjeblikket er der en udstilling på Svenstrup bibliotek der omhandler konfirmation gennem tiderne. Udstillingen startede her i april måned 2013 og bliver der også i maj og juni måned.
 • Sidste år startede vi vores Facebook side, hvor vi efterhånden er kommet op på 56 medlemmer, som jævnligt får nyt om gammelt på siden.

Statistik

Hvert år skal arkivet levere nogle oplysninger om sine aktiviteter til Rigsarkivet. Disse oplysninger viser at arkivet igennem det sidste år har haft 282 gæster og har modtaget 35 skriftlige forespørgsler enten via postvæsenet eller via mail.

Arkivets samlinger er forøget med 1 hyldemeter til i alt 95 hyldemeter. Arkivet har i alt 8 frivillige medarbejdere. I år blev der også spurgt om hvor mange billeder arkivet har i sin samling. Dette antal er opgjort til ca. 3600 stk.

Planer

Foreningen er snart færdig med udarbejde en ny brochure som fortæller om arkivet. Brochuren får 4 hovedtemaer: Foreningens formål, hvordan man kan blive medlem af lokalhistorisk forening, hvordan man kan blive frivillig medarbejder på arkivet, og endelig hvordan man skal forholde sig hvis man har materiale man vil aflevere til arkivet.

Lokalhistorisk forening og arkiv blev i sin tid skabt på baggrund af arkæologisk interesse i lokalområderne. Denne lokalhistoriske forening har vokset sig stor og stærk, men arkæologien er tabt i farten. Vi arbejder derfor med planer om at lave en arkæologisk afdeling i den lokalhistoriske forening.
Der blev nedsat en gruppe som er kommet frem til følgende plan for den nærmeste fremtid. – Nogle af de stikord vi arbejder ud fra er:

 • Kortlægge lokalområdernes fortidsminder og lave cykel og traveguides
 • Søge efter fortidsminder med metaldetektor
 • Oprette en Facebook-arkæologigruppe
 • Samarbejde med Aalborg historiske museum
 • og meget mere – Kun fantasien sætter grænsen

Til september når vores årlige blad atter kommer vil det være med arkæologi som hovedtema. Samtidig har vi fået lov til at lave en arkæologiudstilling på Svenstrup bibliotek der varer i månederne juli, august og september.

I september eller oktober måned vil der blive afholdt et introduktionsmøde på arkivet hvor interesserede kan melde sig og høre mere om ideerne.. Samtidig vil der blive udskrevet en navnekonkurrence,

Med tak til bestyrelse og medlemmer for opbakningen og det gode arbejde vil jeg hermed afslutte denne beretning.

På bestyrelsens vegne, Kurt Dahl


På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2013 ser således ud:

 • Formand: Peter Jørgensen
 • Næstformand: Birthe Klitgaard
 • Kasserer: Tonny Andreasen
 • Sekretær: Birthe Klitgaard
 • Jens Nielsen
 • Verner Johansen
 • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Flemming Toft

Desuden deltager arkivleder: Kurt Dahl

Desuden blev valgt:

 • Revisor: Ove Lind
 • Revisorsuppleant: Flemming Toft
 • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Jens Nielsen, Knud Axel Bech og Peter Jørgensen
0
0
0
s2sdefault