Generalforsamling 2011

Onsdag d. 18 april aflagde arkivleder Kurt Dahl følgende beretning for 2011


 

Årsberetningen er for overskuelighedens skyld opdelt i 3 afsnit, med følgende indhold:
Først om arbejdet i arkivet, derefter om de udadvendte aktiviteter/formidling og sidst om statistik.

Arbejdet i arkivet

Arbejdet i arkivet går i al sin enkelhed ud på at bevare vores arkivalier for eftertiden.
I årets løb er vores store diassamling blevet digitaliseret, for netop at bevare dem på et medie som kan bruges nu og fremover. Dette store og vigtige arbejde blev forestået af Svend Sørensen, Peter Jørgensen, Nanna Dahl og Birthe Klitgaard.

I årets løb har Birthe Klitgaard og Peter Jørgensen været 2 dage på kursus i det der hedder modul 4, som omhandler formidling og synliggørelse af arkivet og dets samlinger.

Foreningen er snart færdig med at registrere vores arkivalier og fotos i Arkibas. Arkibas er et it-system, som lokalhistoriske arkiver kan bruge til at registrere sine arkivalier i, og lægge dem på en central server. Dette arbejde er forestået af Ole Hansen, som har ydet en kæmpe indsats på dette område. Udover at registrere disse arkivalier og fotos har Ole også brugt sine store pædagogiske evner til at lære andre at bruge systemet. En stor tak til Ole for dette uvurderlige arbejde.

I arbejdet med at bevare vores arkivalier, er vi i det forløbne år blevet nødt til at undersøge hvordan vi kan bevare en protokol som virkelig har lidt under tidens slid. Det er en af nøgleprotokollerne i Hammerværkets arkiv. Protokollen omfatter produktionstal for en lang årrække og er derfor nødvendig i en beskrivelse af fabrikkens historie.
Prisen for at redde denne protokol er 18.000 kr. Vi har søgt Spar Nord Fonden om 10.000 kr. men har endnu ikke fået svar.

De udadvente aktiviteter

De udadvendte aktiviteter/formidling blev indledt med Generalforsamlingen d. 29. april 2011 i Sognegården i Svenstrup, hvor 35 medlemmer deltog Efter generalforsamlingen viste Erik Thrysøe sine 3 film og efterfølgende overrakte han et eksemplar af hver film til arkivet.

Ved Brugsens generalforsamling var foreningen indbudt til at fortælle om Natur- og kulturlandskabet i vores område. 150 medlemmer hørte foredraget.

Lokalhistorisk forening har i årets løb deltaget i en arbejdsgruppe som skulle planlægge arrangementer i forbindelse med Godthåb kirkes 100 års jubilæum. I denne forbindelse holdt foreningen et foredrag i Sognegården for 40-50 personer. Emnet var: "Godthåb for 100 år siden"

 • D. 14. juni var der indvielse af Svanemølleparken, hvor foreningen var inviteret til at fortælle om Ådalen og vandmøllerne. Der var et foredrag om formiddagen og et om eftermiddagen, hvor der tilsammen deltog 130 personer.
 • D. 27. august deltog foreningen i Skipperdagene med en stand på torvet i Svenstrup, hvilket gav os mulighed for at få kontakt til potentielle nye medlemmer.
 • I september måned udkom foreningens blad med en artikel om "Guldbæk Ådal"
 • I januar, februar og marts måneder 2012 havde vi en udstilling på Svenstrup Bibliotek, hvor emnet også var "Guldbæk Ådal"
 • D. 4. februar blev der afholdt reception på arkivet i Godthåb i anledning af at arkivet skiftede arkivleder. Peter Jørgensen havde ønske at stoppe, og denne post blev overtaget af Kurt Dahl. Der var 25 gæster til receptionen.
 • D. 21. marts kom foreningen med på Facebook, som en af de meget få lokalhistoriske foreninger i Danmark.
  Vi har p.t. 25 medlemmer/venner på Facebooksiden.
  Formålet med denne side er at komme i tættere kontakt med borgerne i de 3 sogne, samt at skabe kontakt til andre interesserede. En af de måder vi forsøger at skabe større interesse på er at lægge lokalhistoriske artikler ind på foreningens hjemmeside, og lave en henvisning på Facebooksiden. Den første artikel omhandlede Ellidshøj skoles historie.
  Vores nye Facebooktiltag har været omtalt i Ugeavisen, og der har været opslag forskellige steder i de 3 byer.

Det var hvad der aktivt var sket af formidling. Men vi har også været ude for at et af vores arrangementer blev aflyst pga. mangel på tilmeldinger. Arrangementet der blev aflyst var en tur til Hadsund Egns museum, og derefter skulle turen være gået til godset Havnø. Men vi vender tilbage med andre arrangementer.

Statistik

I februar måned i år blev vi anmodet af SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) om at besvare nogle statistiske spørgsmål, som vi gengiver her.

 • Årets tilvækst af arkivalier: 2 hyldemeter, så vi i alt har 94 hyldemeter som er meget for et lokalhistorisk arkiv.
 • I årets løb har der været 293 gæster, og vi har modtaget 20 skriftlige henvendelser.
 • Den frivillige arbejdskraft er anslået til 840 timer (heri er ikke medregnet Ole Hansens arbejde) Det gennemsnitlige timetal pr uge pr. frivillig er 4 timer.

Med tak til bestyrelse og medlemmer for opbakningen og det gode arbejde vil jeg hermed afslutte denne beretning.


På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2012 ser således ud:

 • Formand: Peter Jørgensen
 • Næstformand: Birthe Klitgaard
 • Kasserer: Tonny Andreasen
 • Sekretær: Birthe Klitgaard
 • Jens Nielsen
 • Verner Johansen
 • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Flemming Toft

Desuden blev valgt:

 • Revisor: Ove Lind
 • Revisorsuppleant: Flemming Toft
 • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Jens Nielsen, Knud Axel Bech og Peter Jørgensen
0
0
0
s2sdefault