Generalforsamling 2013

Torsdag d. 10. april aflagde Peter Jørgensen følgende beretning for 2012
Dette år blev lidt specielt, idet Kurt Dahl efter 2 år som arkivleder måtte frasige sig jobbet. Kurt var både idérig og havde en lang erfaring med lokalhistoriske studier, og vi er rigtig kede af, at han fandt det nødvendigt at stoppe. Det førte naturligvis til spørgsmålet: hvem finder vi så til lederposten? Efter nogen tid tilsagde realiteterne, at jeg måtte fortsætte lidt endnu, men at vi alvorligt – bestyrelse og medlemmer – hjælper med at løse lederproblemet. Det nytter ikke at bagatellisere problemet, såfremt foreningen fortsat ønsker et lokalhistorisk arkiv i området!

Følgerne af denne usikkerhedsperiode har været en svag indsats m.h.t. medlems-arrangementer. Det beklager vi meget og lover at rette kraftigt op på det. Til en begyndelse har vi udarbejdet et program for dette år, som er vedlagt øvrige papirer til generalforsamlingen. Programmet vil blive gennemført, da vi satser på privat transport og derfor ikke er afhængige af et bestemt deltagerantal.

Foreningsbladet udkom i september med to artikler om områdets arkæologiske udgravninger og om teglværket i Leere. Desuden har vi leveret tekst og billeder til Godthaab Hammerværks jubilæumsskrift: Fra fabrik til museum.

I arkivet er der som sædvanlig øvet en stærk arbejdsindsats på alle områder. Vore samlinger er omfattende og består bl.a. af ca. 3.600 billeder og godt 200 kort, der i tid dækker mere end 200 år. Det originale arkivmateriale fylder ca. 115 m. hyldeplads.

Udover det "faste" arbejde i arkivet har vi sammen med Godthaab Hammerværk etableret en interviewgruppe, der nu er i gang med at optage samtaler/beretninger fra personer i vore sogne. Det er et tidkrævende, men værdifuldt indsamlingsarbejde både for os og vore efterkommere.

På forslag af Kurt Dahl blev der 6. februar dannet en arkæologigruppe med basis i Lokalhistorisk Arkiv. Gruppen består indtil nu af 10-12 medlemmer, og de opgaver, man har tænkt at beskæftige sig med er: detektorafsøgning, overvågning og registrering af områdets fortidsminder med beskrivelse af deres tilstand. Det er tanken at udarbejde et " arkæologisk atlas" til brug for evt. arkæologiske vandreture.

Optagelser og redigering af en film om Østerådalens natur og historie er snart færdig, og redigeringen af kaptajn Jens Hjorths erindringer er afsluttet. Forhåbentlig resulterer det i en færdig bog.
Arkivet har i årets løb haft to udstillinger i Svenstrup Bibliotek. I efteråret en udstilling, der belyste vort områdes fortidsminder og efter jul en udstilling med temaet "Huse og miljøer – før og nu". Vi er meget glade for det fine samarbejde med Svenstrup Bibliotek og har i anledning af 200-året for den danske folkeskole etableret en udstilling om folkeskolerne i vore sogne.

Til sidst et par ord om Godthaab Hammerværk, som vi jo på flere måder arbejder tæt sammen med. Her er vi kommet lykkeligt gennem lederskiftet ved Steen Wærn-Jensens overtagelse. Der arbejdes i øjeblikket på opstilling af dampmaskinen, og desuden er et helt nyt formidlingsprojekt under udvikling i samarbejde med museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund Museum. I projektet indgår en evt. udvidelse med den fredede Østre Smedje, som vi håber at få mulighed for at købe. Vi får se.

Men opsummeret: atter et produktivt og godt år for Lokalhistorisk Forening og arkiv. Tak til vor bestyrelse, trofaste medarbejdere og støttemedlemmer. I er alle vort eksistensgrundlag.
0
0
0
s2sdefault