Generalforsamling 2015

Tirsdag d. 21. april 2015 aflagde Peter Jørgensen følgende beretning for 2014
Den 6. februar blev det på et møde i arkivet med 10 interesserede deltagere besluttet at oprette en arkæologigruppe, tilknyttet Lokalhistorisk Forening. Gruppens opgaver skal bl.a. omfatte markvandringer med detektorer og holde øje med vore fortidsminders tilstand (skadelig og skjulende bevoksning og nedbrydning af dyr og mennesker). Gruppen har haft 2 besigtigelsesture og planlægger flere. Vi har kontakt og samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum.

Generalforsamlingen blev afholdt 10. april i Svenstrup Sognegård med ca. 30 deltagere. Efter kaffebordet et indlæg om "Kaptajn Hjorths Erindringer". I maj blev vi inviteret til møde med Lions Club om mulig støtte til udgivelsen af Hjorths erindringer. Det resulterede i et tilsagn fra Lions Club på 10.000 kr. Den hjælp er vi meget taknemlige for. Da en ansøgning til Kjemsfonden blev imødekommet med 5000 kr. sendte vi bogen i trykken. Den udkom 1. december, hvor Svenstrup Bibliotek stillede sig til rådighed ved en festlig markering af udgivelsen. I løbet af december solgte vi bøger i Svenstrup Brugs og ved Stadsarkivets bogmesse.
 
17. maj afholdt vi en byvandring i Godthaab med 62 deltagere, og i anledning af 150 året for krigen i 1864 foretog vi en aftenudflugt til Lundby, hvor vi besøgte stedet for det sidst slag i 1864. og det tilhørende museum. På hjemturen et besøg på Gunderup Kirkegård, hvor en del af de faldne soldater blev begravet.
 
31. august gennemførtes foreningens sommerudflugt, der omfattede besøg på det gamle Fjerritslev Bryggeri, Klim Kalkovn og Han Herreds havbådeværft. En vellykket tur i godt vejr og alle tre steder med nogle særdeles levende og kompetente rundvisere.
 
Foreningsbladet udkom som vanligt i september med bl.a. "En kærlighedshistorie fra besættelsestiden" og "Solholm - en af Svenstrups store frugtplantager".
 
I arkivet blev det et år præget af et ekstra arbejdspres. Udover de normale arbejdsopgaver blev vi engageret i en betydelig flytteopgave. Vor nabo "Godthåbskolen" manglede - efter vedtagelsen af den nye skolelov - plads til indretning af lærerarbejdspladser og mente, at løsningen måtte være, at de overtog vort arkivlokale. Og sådan blev det, men det lykkedes os heldigvis at presse samlingen ind i det tidligere gangareal. Det krævede megen opmåling og omtanke og en hel del muskelkraft at få flyttet reoler og skabe med tonstungt papirmateriale. 
Men nu står det der, og det fungerer.
 
Bevaringsindsatsen har i 2014 bestået i at flytte ca. 150 ringbinds indhold til rigtige arkivæsker, hvor materialet ligger bedre beskyttet. Ældre lydbånd med interviews er overført til DVD-skiver - i 2O14 har vi optaget yderligere 6 interviews af personer fra Godthaab og Svenstrup.
 
I anledning af Folkeskolens 200-års jubilæum producerede vi en udstilling til Svenstrup Bibliotek og leverede skolehistorisk materiale til Svenstrup Skoles temauge.
 
I vinterens løb har Frank Bødker og undertegnede færdigredigeret filmen "Østerådalen". Vi glæder os til at vise jer den efter kaffen.
 
Nogle enkelte tal til belysning af arkivets status:
  • Billedsamlingen er nu på ca. 4000 billeder
  • Arkivalierne fylder ca. 113 m.
  • I årets løb har 307 besøgt og brugt arkivet
  • 9.694 har besøgt arkivets hjemmeside.
    lnternettet betyder intet mindre end en revolution for de lokalhistoriske arkiver. Adgangen til de værdier, vore samlinger rummer er med ét slag blevet kendt og bruges nu i stor stil.
 Om den nærmeste fremtid kan vi fortælle, at vi - som i 2014 - vil arrangere en aftentur i forsommeren og en sommerudflugt. 
 
Den 19. september vil vi fejre arkivets 50-års jubilæum. Medlemsbladet vil blive et jubilæumsnummer, der bl.a. vil omfatte en beretning om arkivets virke gennem de 50 år og en artikel om de forandringer, der er sket i vore sogne gennem de 50 år. I tiden op til jubilæet etablerer vi en billedudstilling i biblioteket med samme tema. Selve jubilæumsdagen fejrer vi i Ridemands Mølle, og programmet for den dag er under planlægning.
 
Et travlt arkivår er gået - og gået godt. Derfor en tak til vore trofaste medlemmer, til bestyrelsen og ikke mindst til vort flittige arkivpersonale.
0
0
0
s2sdefault