Generalforsamling 2016

Tirsdag d. 26. april 2016 aflagde Peter Jørgensen følgende beretning for 2015
Året blev præget en del af, at vi kunne fejre arkivets 50-års- og foreningens 40-års jubilæum. Det blev markeret med en udstilling i Svenstrup Bibliotek og en åbent-hus-dag på Ridemands Mølle. Her var på dagen en større udstilling og dagen igennem vistes film og billedserier. Udstillingernes tema var de sidste 50 års
udvikling i vore tre sogne. Foreningsbladet var et jubilæumsnummer med samme tema og bl.a. en artikel af stadsarkivar Jens Topholm om "Lokalhistorien i Aalborg Kommune". Dagen blev fejret med besøg af ca. 70 gæster.
Men dagligdagen i arkivet blev også passet. lndkommet materiale er registreret og samlingerne plejet. Vi har bl.a. i årets løb fået digitaliseret en del film og lydbånd - en vigtig del af bevaringsopgaverne.
Selve arkivets arbejdslokale har krævet en del af vor tid. Efter at vi blev færdige med at flytte selve arkivet, begyndte vi at ændre opstillingen i den del, hvor edb-arbejdet foregår. Vi havde brug for mere computerplads, og det fik vi. Pudsigt nok resulterede det i, at vi fik mere fri plads på grund af den bedre udnyttelse af rummet.
I arbejdsgruppen har vi drøftet vort behov for mere frivillig arbejdskraft. Dels har vi behov for mere hjælp og dels skal vi tænke på afløsere fremover. Her gælder det i højeste grad om at udøve rettidig omhu. Vi vil indtrængende bede vore medlemmer om at hjælpe her - enten ved selv at give en hånd med eller måske finde nogen, der kunne interessere sig for arbejdet.
Sideløbende med arkivarbejdet har vi gennemført forskellige formidlingsaktiviteter. 
Vor nyeste film om Østerådalen blev vist på generalforsamlingen d. 21. april.25. april havde Lars Bang arrangeret en vandring i Leere og bedt mig fortælle om
Leeregårdene og slaget ved Leere i 1534. Ca. 35 deltog. I maj gennemførte vi i samarbejde med Godthaab Hammerværk en vandretur ad Oldstien med historien
om Nibebanen og egnens broer og veje - også her deltog ca. 35.
På årets mølledag havde vi - også i samarbejde med Godthaab Hammerværk - en vandring i kulturlandskabet mellem Ridemands Mølle og Godthaab Hammerværk. Her deltog ca.25.
D.25. juni kørte vi en aftentur til Frendrup Nihøje og Ø.Hornum Kirke og sluttede med besøg og aftenkaffe i Ø.Hornumarkivet. Her deltog 12 medlemmer.
Sommerudflugten d.22. august gik til Hobro Gasmuseum og Hadsund Møllecenter. Fint sommervejr og 12 deltagere.
I august havde en lærergruppe fra Svenstrup Skole bedt om en byvandring i Svenstrups ældre bydel. Her deltog 35 lærere.
Det var planen at gennemføre en medlemsaften med besøg i Aalborg Kloster eller Det gl. Apotek. Det måtte opgives, da entre- og guidepriser begge steder lå alt for højt. I stedet besluttede vi at invitere til en åben aften på arkivet med film, billeder og fortælling. Det var et forsøg, og det blev en succes med omkring 50 deltagere. Vor ændring af møbleringen kom os nu til gode og selvom alle stole var i brug + enkelte borde der måtte bruges som siddepladser gik det med stor velvilje og godt humør. Aftenens forløb gav lyst til at gå videre med den form for formidling.
Vore udflugter har været hyggelige, men har, som det er fremgået, kun tiltrukket meget få deltagere. Arbejdet med tilrettelæggelse og behovet for guider kræver
større medlemsdeltagelse. Vi har derfor besluttet, at lægge vore kræfter i andre former for medlemsarrangementer som f.eks åbne aftener med lokalhistoriske
emner og vandringer i lokalområderne, men vi hører meget gerne medlemmernes ønsker og meninger omkring emnet.
I foreningens formålsparagraf står der bl.a.:" Foreningen kan desuden virke for udbygning af samarbejdet med institutioner, og foreninger med en samordning af
kulturelle aktiviteter for øje". Her skal især nævnes vort efterhånden mangeårige samarbejde med Svenstrup Bibliotek, der stiller plads til rådighed for vore
udstillinger. Det er et fint "Udstillingsvindue" for arkivet. Nævnes skal selvfølgelig også Godthaab Hammerværk, der rent faktisk blev reddet af Lokalhistorisk Forening i 1988 og siden har været en vigtig samarbejdspartner, som begge institutioner nyder godt af.
Det har atter været et godt år for både forening og arkiv. Opbakningen fra både medlemmer og arkivets frivillige er den afgørende forudsætning for arkivets
eksistens. Den opbakning skal vi både glædes over og takke for.
0
0
0
s2sdefault