Generalforsamling 2017

Tirsdag d. 26. april 2017 aflagde Peter Jørgensen følgende beretning for 2016

Formidling/ Udadvendte aktiviteter.

Året 2016 blev et godt og travlt år både i arkivet og med de udadvendte foreningsaktiviteter.
I jan. måned inviterede Lions Club til møde, hvor vi fik lejlighed til at redegøre for vor ansøgning om støtte til digitalisering af 2 videobånd om besættelsestiden, som den blev oplevet af 6 personer fra lokalområdet. Efterfølgende sponsorerede Lions Club digitaliseringen, og vi har nu sikret optagelserne.
9. februar gav Frank Bødker en filmforevisning på plejehjem ”Lykkevang” – og her var fuldt hus.
Da vi havde et ønske om, at flere skulle kende arkivet, inviterede vi – som et forsøg – på en aften med billeder, fortælling og film i arkivet – og med adgang for alle. Det blev et vellykket arrangement med 50 deltagere og dermed fuldt hus i arkivet.
Generalforsamlingen blev afholdt i Ellidshøj d. 26. april, hvori 30 medlemmer deltog.
Den 3. maj besøgte 2 klasser fra Højvangskolen arkivet og i samme måned arrangerede vi i samarbejde med Godthaab Hammerværk en vandring ad den gamle Nibebanes forløb, afsluttende med en udstilling på Hammerværket. Her deltog 15.
Sammen med Lars Bang og oplysningsforbundet Fokus gennemførte vi en vandring gennem Guldbæk Ådal fra Ø.Mølle i Svenstrup til Godthåb. Turen forløb i fint vejr og havde 50 deltagere.
Omkring 1. juni var vi klar med en udstilling i biblioteket med temaet ”Forenings-Danmark” . Udstillingen viste billeder fra de mange forskellige foreninger, der har været og er i vore sogne.
Også i juni: en aftenvandring i Leere med landsbyen Leere, naturen og slaget i 1534 som emner.
På opfordring af Lars Bang gennemførte vi en byvandring i august med temaet ”Andelsbevægelsen i Svenstrup”, hvor turen var lagt efter at se og få fortalt om de spor andelsbevægelsen har sat sig i vort bysamfund.
Godthaab By fejrede Forsamlingshusets 80 års jubilæum og Borgerforeningens 50 år. Det affødte 2 arrangementer. I Ridemands Mølle en udstilling og kontinuerlig forevisning af film og billeder. Og i sept. en aften i sognegården med emnet ”Træk af Godthaabs udviklingshistorie”.
Skipper Klements Aktivitetscenter ønskede en eftermiddag om Svenstrups udvikling fra 1950-2016 – en eftermiddag med fortælling og billeder. 27 deltagere.

Arkivet:

Vi har haft den glæde i 2016 at kunne byde Orla Søndergaard velkommen som medarbejder i arkivet. Fra dag 1 har Orla været i gang med at sikre katalogværket fra Zincks Fabrikker. Vi har kun et trykt eks. i 6 bd. Men nu skanner Orla dem og så er de sikret.
Udover det daglige arbejde med registrering og arkivpleje har vi især brugt kræfter på at få nyordnet og registreret den omfattende samling af avisudklip, der ligger i arkivet. Registreringen og nyordningen vil gøre det lettere at finde det, man søger.
Vor samling af film er nu lagt på extern harddisk – en ekstra sikring af samlingen.
Også billedsamlingen har krævet en væsentlig indsats ligesom de omtalte udstillinger har givet en del arbejde.
Samlingerne vokser lidt hele tiden. En enkelt stor aflevering har vi modtaget fra Godthaab Forsamlingshus og et værdifuldt materiale fra Godthaab Hammerværk modtog vi ad omveje fra Aalborg Stadsarkiv, der havde fået det fra Silkeborg Stadsarkiv.
Sammenfattende kan vi konstatere, at 2016 blev et travlt og godt år. Vi har gjort nogle erfaringer omkring formidlingsindsatser: vandringer i vore områder med historisk indhold har stor interesse, og åbne møder en gang om året i de 3 sogne kunne se ud til at skabe en bredere kontakt.
Tak til Jer alle – medlemmer og medarbejdere - for trofast opbakning og stærke arbejdsindsatser.
0
0
0
s2sdefault