Generalforsamling 2018

Onsdag d. 18. april 2018 aflagde Peter Jørgensen følgende beretning for 2017

Mindeord

I november 2017 døde Svend Aage Sørensen efter længere tids svaghed.
Med Svend Aages død mistede vi i arkivet en god ven og en værdifuld arbejdskraft. For 18 år siden mødtes Svend og jeg med det formål at skaffe kilder til det skrift, som Svend skulle skrive til Svenstrup Boligforenings 25-års jubilæum. Det blev indledningen til hans engagement i lokalhistorien. Gennem 17 år varetog Svend den vigtige opgave at registrere arkivets store billedsamling. Takket være hans indsats har vi i dag både en digitaliseret og udskrevet billedsamling bevaret og tilgængelig for alle.
Svend mistede sin Dagny kort forinden, og det har nok også svækket ham yderligere. Vi vil mindes dem begge som de hæderlige og gode mennesker de begge
var.
Æret være deres minde!

Arkivarbejdet

Generalforsamlingen i 2017 blev afholdt her i arkivet med 25 deltagere. Efter konstituering gik arbejdet i gang.
Også dette år har bragt flere afleveringer hvoraf især to større skal nævnes: Fra Godthaab Borgerforening og Forsamlingshus har arkivet modtaget en betydelig samling og det samme gælder en omfattende samling fra Svenstrup Boligforening. Fra begge foreninger har vi tidligere modtaget materiale, - med det sidst modtagne udgør begge arkiver et omfattende materiale. 
De mange udstillinger, vi i årenes løb har leveret, er blevet opbevaret, og nu ompakket og registreret til evt. genbrug.
Billedregistreringen har desværre ligget stille siden november, hvilket er meget beklageligt, men jo et spørgsmål om arbejdskraft. Filmsamlingen er ved at blive gennemgået og delt i en bevaringssamling og en brugssamling.
I september fik vi fra Spar Nord et tilbud om møbler, hvor vi fik kunne vælge hvad vi evt. kunne bruge. Det blev til de to arkivskabe, der blev opstillet i læse-afdelingen.

Formidling

Arkivet har leveret 2 udstillinger til opstilling i Svenstrup Bibliotek - i maj en udstilling med temaet "Broer og passager over jernbanen" og i januar med temaet "Mennesker og arbejdet".
Foreningsbladet udkom i september med erindringer fra 2. verdenskrig og om Andelsbevægelsens virksomheder i vore sogne. I forbindelse med Godthaabs byfest holdt arkivet åbent hus - dog uden den store tilstrømning.
Til Brugsens generalforsamling i Svenstrup Sognegård leverede vi et billed- og fortælleindslag om andelsbevægelsens virksomheder i Svenstrup.
I august afviklede vi en bvvandring i Godthaab med efterfølgende kig på en udstilling i Hammerværket. Her deltog 30.
I samme måned gennemførtes en aftentur til Vokslev med Huul Mølle som må|. Fint vejr og 24 deltagere. En forening til bevarelse og restaurering af den gamle vandmølle har modtaget betydelige fondsmidler til restaurering. Arbejdet påbegyndes på lørdag. Turen affødte en aftale om en aften i Vokslev, hvor undertegnede fortalte og viste billeder fra de frivilliges arbejde med bevaring af Godthaab Hammerværk.
I december afholdt vi en film- os fortælleaften i Svenstrup Sognegård - inviteret af Lions Club - med emnet: lokale fortæller om deres oplevelser under besættelsen. Lions Club havde sponsoreret filmenes digitalisering. Her deltog 20.
Som afslutning på formidlingsaktiviteterne havde vi i marts en sogneaften i Svenstrup Sognegård med temaet "Svenstrups udvikling de sidste 50-60 år." Her var 130 deltagere. Et planlagt besøg i konservatorværkstederne i Hammer Bakker måtte desværre aflyses. Kun 1 tilmeldte sig.
Sammen med Frank Bødker er der optaget to kortfilm: den ene "Vandretur i ådalen mellem Ridemands Mølle og Godthaab Hammerværk" og den anden "Vandretur i Godthaabs ældste bydel". Desuden har vi modtaget en dronefilm optaget af Erik Zinck i sommeren 2017 - også med Guldbæk Ådal som tema.
Fremtidsprojekter: En kampagne med det formål at få genoptaget indsamling af foreningsarkivalier, der med it-udviklingen er gået helt i stå. Et stort hul i foreningshistorien er ved at gå tabt, hvis vi ikke finder en form på, hvordan vi får indsamlet materialet om foreningernes virke og historie.
Vi vil fortsat finde attraktive mål for mindre udflugter og vandringer i lokalområderne. Det vil blive annonceret.
Og hermed en tak til vore trofaste medlemmer og vort frivillige mandskabs store arbejdsindsats.
Peter Jørgensen.
 

 
0
0
0
s2sdefault