Generalforsamling 2019

I april 2019 aflagde Peter Jørensen følgende beretning for 2018
Generalforsamlingen sidste år blev afholdt d. 18. april med 25 deltagere. Foreningen har p.t. medlemmer. 
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb og arkivet har modtaget en delhenvendelser og besvaret dem.

Formidling

Formidlingen har også bestået af et årsnummer af foreningsbladet. Udstillingsvirksomheden har kun omfattet en udstilling i samarbejde med Hammerværket med kultur-
og naturlandskabet Guldbæk Ådal som tema. Den fine mulighed, vi har haft med at udstille i Svenstrup Bibliotek bliver muligvis lukket, idet Brugsens udvidelse ændrer
bibliotekets forhold, på en måde, der umuliggør den aktivitet. Det beklager vi meget, da det har været et oplagt og fint sted at formidle lokalhistorie.
I januar fik arkivet besøg af en gruppe historielærere fra Svenstrup Skole, der ville undersøge, hvilke muligheder arkivet havde for at støtte skolens historieundervisning.
Vi vil meget gerne yde en indsats her og håber på et godt samarbejde.
Sammen med Frank Bødker er der optaget 2 film: den ene, der skildrer en vandring gennem Guldbæk Ådal og den anden en vandring i Godthaabs ældste bydel.
Medlemsaktiviteter er også en del af formidlingen.
Her skal det siges, at årets  arrangementer har været få.
2 planlagte besøg - det ene på konservatorcentret i Vodskov, det andet på det gamle apotek måtte opgives p.gr. af åbningstider og pris.
En planlagt og aftalt aftentur til Gjøl d.12.juni blev gennemført med kun 2 deltagere. Trods det blev det en rigtig god oplevelse på en fin sommeraften. Vi blev  modtaget af en gruppe på 6-7 personer, og sognepræsten indledte med at vise og fortælle os om kirken. Derefter fik vi en rigtig god byvandring med kyndige fortællere, der berettede om fiskerlejet, om Hans Kirks personer i hans roman "Fiskerne" og udpegede huse, de havde boet i. Aftenen sluttede med kaffebord i arkivet og hyggelig snak. Synd at ikke flere fik den oplevelse.
Vi vil meget gerne høre medlemmernes mening om, hvordan vi fremover skal løse den formidlingsopgave, der ligger i udflugterne og besøg i nærområderne.
En formidlingsform, vi har haft succes med er lokale vandringer og åbne møder (for alle). Den vil vi fortsat arbejde med,

Ny projektor

Endelig skal det i forbindelse med formidlingen nævnes, at vi i december søgte Veluxfonden om støtte til indkøb af en ny projektor. Ansøgningen blev positivt besvaret med en
donering på 6.700 kr. Det dækkede den ene projektor, vi havde set på, men der var en endnu bedre til ca. 9000 kr. Da Godthaab Hammerværk låner projektor af os et
par gange om året, spurgte vi om de kunne tænke sig at stØtte sagen. Det kunne både museet og museets stØtteforening, og herfra fik vi yderligere 2000 kr. Vi fik råd
til det dyreste; og i får I aften mulighed for at se resultatet.

Arbeidet i arkivet.

Det er rigtig glædeligt, at vi gennem de sidste to år har fået 4 nye medarbejdere. Orla Søndergaard begyndte hos os i 2016, og i siden har John Knudsen, Kurt Dahl og Jørgen Olesen sluttet sig til gruppen. Det betyder et værdifuldt løft i
arbejdet. Flere opgaver, der hidtil har måttet vente eller Iigge uløste kan nu tages op. Desuden kan vi nu organisere og fordele arbejde og ansvar mellem os og i det hele taget få en bedre organisation. 
Konkrete eksempler på løste opgaver er en revision og åjourføring af kopisamlingen, hele filmsamlingen, og vi er nu ved samlingen af lydoptagne interviews. Billedregistreringen, der lå stille en tid efter Svends død er nu genoptaget og varetages af
Verner.
Sammen med Tonny Andreasen og pv-hjælp fra Tech College fik vi gennemrenoveret vore pc-ere og renset dem for overflødige programmer - ganske gratis.
Fire af os har været på kursus i dette år. Birthe og Verner på kursus i billedregistrering og Kurt og undertegnede i arkivsamlingerne.
Kurset inspirerede til oprettelse af temasamlinger, og det er et område vi vil tage fat på. Et tema, vi umiddelbart er begyndt på er områdets arkæologi, og flere er på vej. Eks. en samling af stednavne,
oversigter over erhverv i sognene i forskellige perioder og det omfattende emne: ejendomshistorie, som især Flemming har arbejdet meget med.

Arkivets fremtid

Arkivets fremtid på dette sted er fortsat uvis. Vi kender ikke kommunens planer med bygningerne, men har hørt, at der mangler skolelokaler i området og Godthaabskolen skal flyttes nordenfjords.
Vi må håbe det bedste.
Arkivet har nu bestået i 54 år og foreningen i 49. Så mon ikke der er grundlag for et fremtidshåb.
 
Sammenfattende kan året beskrives som et arkivmæssigt særdeles produktivt år - formidlingsaktiviteterne tilfredsstillende med undtagelse af medlemsaktiviteterne, der af forskellige grunde blev for svage. Vi håber på en bedring af det sidste.
De forslag, der foreløbig er kommet lyder på en aftentur til Huul Mølle, der nu er smukt restaureret, en aftenvandring i Ellidshøj og et besøg i Rebildcentret. Vi annoncerer arrangementerne.
Til slut en varm tak til vore medlemmer og frivillige i arkivet. Uden jeres støtte og arbejdsindsats kunne arkivet ikke fortsætte.
 
 
0
0
0
s2sdefault