Generalforsamling 2022

27. april 2022 aflagde Peter Jørensen følgende beretning for 2021

Medlemmerne

Foreningen har på nuværende tidspunkt 185 medlemmer. Tallet har desværre været faldende de senere år. I 2008 havde vi 240 medlemmer – altså et tab på 4 gennemsnitligt i de 13 år, hvilket ikke lyder af så meget.
Men sammenlignet med den store tilvækst af nye beboere i vore sogne, må det kalde på en fornyet indsats for at få forøget vort medlemstal.

Dels udgør medlemmerne en væsentlig del af vort økonomiske grundlag for at drive det lokalhistoriske arkiv, men vi tror også, at formidlingen af historien om det lokalsamfund, vi lever i er med til at skabe en værdifuld følelse af at høre til i lokalsamfundet.
Bestyrelsen vil derfor i den kommende tid arbejde målbevidst på hvervning af nye medlemmer og beder også om, at vore medlemmer vil hjælpe os med det.

Arkivleder

Fra den 1. januar 2022 overtog Tonny Andreasen posten som arkivleder. Vi er meget glade for, at Tonny har valgt at træde til som leder af arkivet. Tonny har som mangeårigt bestyrelsesmedlem og foreningens kasserer erhvervet sig et indgående kendskab til arkivarbejdet, og det er med stor glæde, vi ser hen til Tonnys lederskab.
I øvrigt har arkivet nu 8 frivillige medarbejdere.

Samlingerne

Lokalhistorisk arkiv og forening er de næstældste lokalhistoriske sammenslutninger i Nordjylland – dannet i 1965.
Allerede dengang blev grunden lagt for arkivet, der i dag rummer ca. 175 hyldemeter skriftlige kilder og en billedsamling på ca. 5000 billeder. Dertil kommer en omfattende samling af ældre og nyere kort og tegninger samt en samling af ca. 60 lokalhistoriske film, en udklipssamling af avisartikler og –omtaler, der rækker 100 år tilbage i tiden.

Men udover indsamlingerne og det historieformidlende arbejde skal Lokalhistorisk Forenings virke i lokalsamfundet bl.a. også huskes for, at det var foreningen, der satte sig i spidsen for redningen og fredningen af Godthaab Hammerværk. Uden foreningens indsats dengang var Hammerværket ikke blevet bevaret. I dag er det en af Nordjyllands kulturperler og i øvrigt Danmarks sidste bevarede hammerværk.

Formidlingen

De sidste to år har også påvirket vort formidlingsarbejde. Arbejdet i arkivet har kunnet fortsætte, men møder, udstillinger, byvandringer og udflugter har måttet ligge stille. Vi har udgivet vort årlige nummer af foreningsbladet som planlagt, og bogen ”En fabrik og en by” udkom i dec. 2021. Den er næsten udsolgt.

For den kommende sæson har vi planlagt – og aftalt – en aftentur til den nyrestaurerede Huul Mølle og en byvandring i Nibe i sensommeren. Arkivet deltager i Godthaabs byfest med en udstilling i Ridemands Mølle, og vi holder åbent hus i arkivet på ”Arkivernes dag” med et særligt program. Ture og øvrige arrangementer annonceres dels på vor hjemmeside og ved annoncer i ”Folkebladet”.

Årsberetningen skal sluttes med et ønske om en god tilgang af nye medlemmer – men samtidig en varm tak til vore trofaste medlemmer og frivillige medarbejdere, der helt indlysende er grundlaget for det lokalhistoriske arbejde.
0
0
0
s2sdefault