Generalforsamling 2021

I juni 2021 aflagde Peter Jørensen følgende beretning for 2020 

Velkomst.

Medlemstallet er nu 182 og vi er 7 frivillige medarbejdere på arkivet. Bortset fra at coronaen for en periode har lukket arkivet for gæster, har den ikke hæmmet selve arkivarbejdet i særlig grad.
Vi har kunnet overholde alle restriktioner og desuden monteret skærme ved computerpladserne. Arkivet har fortsat modtaget billeder og skriftligt materiale fra foreninger og privatpersoner og har nu ca. 170 hyldemeter skriftligt materiale og ca. 5000 billeder.
Desuden gør vi opmærksom på den ikke uinteressante avisudklipssamling, der rummer udklip fra lokale nordjyske aviser gennem de sidste 100 år.
Udklipssamlingen er emneordnet, og man kan i det tilhørende register hurtigt finde det, man evt. søger.
Som nævnt i foreningsbladet fra 2020 har vi indrettet en lille biograf, hvor besøgende kan vælge og se de lokale film, der er optaget gennem årene.

Formidling.

På formidlingsområdet har coronaen lagt hindringer i vejen.
Foreningsbladet blev udsendt, men vandringer, udflugter, udstillinger og foredrag har vi ikke kunnet gennemføre.
Udstillinger er først og fremmest lukket for tiden, da Svenstrup Bibliotek ikke længere har plads til det.
Vi må overveje andre muligheder bl.a. måske søge om at låne det udmærkede lokale, der ligger lige overfor arkivet.
Det ville egne sig fint og samtidig være en lejlighed til at besøge selve arkivet.
Samlet set har coronaepidemien ikke ramt selve arkivarbejdet, men i nogen grad plejen af vore medlemmer.

Evt. aktiviteter.

Vi har planer om en aftentur til den nu restaurerede Huul Mølle og en vandring i Svenstrup med udgangspunkt ved Svenstrup Kirke langs ådalen og dermed hvor Svenstrups første bebyggelse fandt sted. En tur med megen historie.
Desuden vil vi overveje at deltage i "Arkivernes Dag" ved et åbent-hus-arrangement evt. med en udstilling i det tidligere omtalte lokale.
Disse arrangementer vil blive annonceret i de lokale aviser.
Vi håber selvfølgelig alle, at coronaen forsvinder, og at vi derfor kan arbejde frit og videreudvikle arbejdet i forening og arkiv.
Dertil er vore medlemmer det værdifulde grundlag, og der skal siges en stor tak til Jer for trofast opbakning. Uden den kunne vort arkiv ikke eksistere.
 
I 2014 udkom en bog med titlen "Det demente samfund". Forfatteren og historikeren Michael Bøss sammenligner det historieløse samfund med en alvorlig demenstilstand, og han mener, at mange i vort samfund - også politikere - i alvorlig grad er ved at blive historieløse.
Han skriver i sine afsluttende bemærkninger bl.a.:
Historiebevidsthed gør en forskel for os i vort liv som mennesker og somfundsborgere. Den, der kan huske, hør mulighed for ot forstå sig selv, sin kulturog sit somfund. Den, der kender sin historie, kan gøre sig til en del af den og bliver ikke så let offer for en illusion om, at alting på forhånd er bestemt, eller for påstande om, at vejen frem er belagt med nødvendigheder. Historien kan være den kilde til indsigt, som kan gøre os frie og give os fremtidsmodet tilbage, både som individer og
samfund.
 
Lokalhistorisk Forenings medlemmer er i høj grad medvirkende til at bevare og
højne historiebevidstheden. Det skal I have tak for!
0
0
0
s2sdefault