Generalforsamling 2005

På generelforsamlingen d. 24. april 2006 aflagde formanden Peter Jørgensen følgende beretning

I 2005 kunne Lokalhistorisk Forening og Arkivet fejre henholdsvis 30 og 40-års jubilæum. Ved foreningens dannelse i 1975 tegnede 25 mennesker medlemskab, og i dag har foreningen godt 200 medlemmer. Jubilæet blev fejret d. 24. september, der blev en festlig dag med reception og åbent hus fra kl. 10-16.
Året har i øvrigt været præget af det daglige arbejde uden de større begivenheder. Den 4. marts afholdt vi åbent hus --desværre fandt kun 9 vej hertil. Generalforsamlingen blev afholdt i Ellidshøj Sognegård med 30 deltagere.
Aftenen afsluttedes med visning af Ellidshøj-filmen. 14. juni var der byvandring i Ellidshøj med ca. 40 deltagere. Vejret var fint, og vi fik gode fortællinger undervejs af kyndige Ellidshøjborgere.

Af udstillinger har vi i 2005 haft to.
Akafa afholdt 2. maj et åbent-hus arrangement til hvilket arkivet havde fremstillet en udstilling, der belyste træk i fabrikkens udvikling.
Senere på sommeren kunne man i biblioteket se en lille fotoudstilling med temaet "Hovedbeklædning".

Vi er glade for de udstillings- muligheder, der gives os. Det er en fin måde at formidle historie på. Formidlingen har også fundet sted på tryk, idet vi har udsendt dels et nyhedsbrev i foråret og vort blad i september med emnerne Svenstrup Holm og Leere.

Efter et lidt svagt besøgstal i årets første måneder er dette vokset pænt.
Det er vort indtryk, at flere og flere nu besøger arkivet såvel enkeltvis som i grupper.
Vi har i 2005 haft 346 gæster (mod 144 i 2004) og 17 telefoniske og skriftlige forespørgsler. Åbningstiden er nu i gennemsnit 12 timer mdl.

Af det materiale, arkivet har modtaget i årets løb, skal især nævnes menighedsrådenes arkiver og et meget omfattende materiale fra Bonderupgård.
Sidstnævnte ret sjældent at modtage, men her et materiale, der belyser et landbrug i perioden 1920-1968.
Vor filmsamling er nu udvidet med en film om Godthåb, optaget af Frank Bødker.

Til slut tak til alle vore medlemmer, bestyrelsen og til Jer, der arbejder her til dagligt. 40 år efter starten kan vi glæde os over det arkiv og den forening, vi i fællesskab har skabt.

Efter aflæggelse af regnskab 2005 meddelte Jens Nielsen, at han ønskede en afløser på posten som foreningens kasserer. Jens har
samvittighedsfuldt og dygtigt bestredet posten i over 30 år, og Jens´ indsats fortjener foreningens varmeste tak.


Ved den efterfølgende konstituering sagde Tonny Andreasen ja til at overtage kassererposten.
Bestyrelsen for 2006 ser herefter således ud:

  • Formand: Peter Jørgensen
  • Næstformand: Birthe Klitgaard
  • Kasserer: Tonny Andreasen
  • Sekretær: Nanna Dahl
  • Jens Nielsen
  • Suppleanter:
  • Svend Aage Sørensen og Verner Johansen
0
0
0
s2sdefault