Generalforsamling 2006

På generelforsamlingen d. 25. april 2007 aflagde formanden Peter Jørgensen følgende beretning


Ved et tilbageblik på året 2006 viser det sig - som ved tidligere tilbageblik - atter at have været et år præget af en stabil vækst og arbejdsindsats i arkivet og med mange udadrettede aktiviteter.
Arkivet har i årets løb modtaget 12 små og større arkivsamlinger fra foreninger og private, samt udvidet billedsamlingen med et større antal billeder dels som lån og gaver og dels ved egne optagelser.

Vor indberetning til S.L.A. lyder på at vi nu har 98 hyldemeter originale arkivalier, 3.300 billeder og negativer og 20 film. Både de opgaver, der følger af indsamlingen og de undersøgelser, vi selv iværksætter løses fortsat godt i et stabilt og kammeratligt samarbejde mellem vi 6, der fast kommer her. Tak for jeres gode indsats.

Arkivet er i 2006 blevet brugt og besøgt af 305 fordelt på de åbningsdage, vi har.
Dertil kommer 18 forespørgsler, der indløber via mail, breve og telefon, og vi har desuden leveret konsulenttjeneste til skoleklassers temauger.
Af udadvendte møder og arrangementer har der i 2006 været 10.

I januar et foredrag m. lysbilleder i Dall Fritidscenter I marts et foredrag på Aalborg hi. Museum om arkæologiske udgravninger i vort område
I april: Lysbilledforedrag i Skipper Klementcentret og generalforsamling m. 23 deltagere.
I Godthåb 4.maj-aften for medlemmerne med besøg på Filstedvejens skole og modstandsbevægelsens samlinger der - 17 deltagere.
I august: Arkivet deltog i Skipperdagen med udstilling i gymnastikhallen
I august: Deltog med billeder og fortælling i Sv. Menighedsråds internationale aften i sognegården I September: Ved menighedsrådets arrangement fortalt om Svenstrup Kirke og i samme måned vist og fortalt 3. kl. Sv.Skole om kirken.
Godthaab Menighedsråd arrangerede aften i sognegården med forevisning og efterfølgende samtale om Godthaabfilmen.

I Januar blev Godthåbfilmen færdig og havde "premiere" ved generalforsamlingen, og i september udkom medlemsbladet med Ridemands Mølle som hovedartikel.
I december udkom Bogen om Svenstrup i anledning af Svenstrup Brugsforenings 100-års jubilæum.

Kommunesammenlægningen har betydet, at Arkivudvalget for Aalborg Kommune er blevet udvidet med 4 arkiver fra henholdsvis Nibe, Farstrup, Hals og Sejlflod.
Forøgelsen er sket uden at den hidtil bevilgede driftsstøtte er forhøjet til trods for, at de nævnte arkiver hidtil har modtaget driftsstøtte fra deres respektive kommuner. Vi har rejst indsigelse overfor ny Aalborg Kommune, da den
i forvejen ikke særlig stærke økonomi i arkiverne vil blive alvorligt svækket, hvis der ikke sker en økonomisk opretning.
Der blev på sidste møde i udvalget foretaget nyvalg, og vi fik Birthe Klitgaard indvalgt.

I S.L.A. er der faldet ro over gemytterne, men balladen har ført til den sprængning, vi ønskede at undgå. Men de store arkiver med uddannet, lønnet
personale har ikke ment fortsat at kunne trives i samme forening som de ulønnede amatører. Vi må så prøve at klare os uden dem.
LANA har sat en kampagne i gang overfor Folketingets kulturpolitiske ordførere, for at gøre dem opmærksomme på det arbejde de lokalhistoriske arkiver udfører. I den anledning er vi værter
ved et besøg af konservativt folkepartis ordfører Jacob Axel Nielsen og repræsentanter for S.L.A-styrelsen d. 8. juni.

Alt i alt: et travlt og produktivt år for forening og arkiv. Om fremtiden kan vi kun sige: vi vil gøre vort bedste.

Frank Bødker er ved at færdiggøre den første af en lille serie korte film, der skal give ideer og lyst til kortere gå- og cykelture i vort område.
Lørdag d. 12. maj arrangerer vi en eftermiddagstur til Sejlflod og Gudumlund, hvor vi har en aftale med lokalkendte folk der vil vise frem og fortælle.
Det er også aftalt med Henning Bender, Stadsarkivet, at han kommer i september og fortæller om udvandringen med eks. fra vort område.

M.h.t. arkivets og foreningens fremtid skal det gentages: medlemsopbakningen er det vitale grundlag for det lokalhistoriske arbejde i vore tre sogne. Kan det fortsætte og gradvis fornys, kan vi beholde vort arkiv og vor forenings aktiviteter. Jeg skal derfor afslutte med at opfordre vore medlemmer til at gøre andre opmærksomme på værdien af et medlemskab og muligheden for et interessant og værdifuldt engagement i både arkiv og foreningsarbejdet.
Tak til vore medlemmer for trofast støtte og til Jer, der udfører værdifuldt arbejde i det daglige.


På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2007 ser således ud:

  • Formand: Peter Jørgensen
  • Næstformand: Birthe Klitgaard
  • Kasserer: Tonny Andreasen
  • Sekretær: Nanna Dahl
  • Jens Nielsen
  • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Verner Johansen

Desuden blev valgt:

  • Revisor: Heine Lynnerup
  • Revisorsupleant: Knud Vittrup
  • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Bjarne Bang Larsen
0
0
0
s2sdefault