Generalforsamling 2008

På generelforsamlingen d. 14. april 2009 aflagde formanden Peter Jørgensen følgende beretning.

Beretningen om arkivets og foreningens aktiviteter i 2008 følger i det store og hele de mange foregående årsberetninger, og sammenfattende har året 2008 således været særdeles tilfredsstillende.

Tilvæksten af arkivalier er fortsat og ikke mindst billedsamlingen er vokset meget.

Én af de sjældnere afleveringer modtog vi i august fra en familie i  Gladsakse, hvor mandens bedstefader havde været forpagter på Ridemands Mølle. De havde på den måde arvet 4 akvareller, der var malet i 1813. De syntes, de hørte hjemme i arkivet.
Denne og de øvrige afleveringer, vi modtager i årenes løb understreger værdien af, at vi har et arkiv i vort område, hvor historisk materiale kan afleveres og blive bevaret.

Det vigtige registreringsarbejde og billedscanningen optager naturligt nok en stor del af vor tid, men der bliver også tid til at samle oplysninger gennem interviews og i arkivet

På bevaringsområdet har vi i år fået renset 4 malerier og istandsat og sikret det gamle privilegiedokument til papirmøllen Godthaab.

I den planlagte filmserie "Historien i vore omgivelser" blev nr. 2 "Stationsbyen" færdig i februar.

Arkivet opbyggede i forbindelse med Godthaab Hammerværks 150-års jubilæum en ret omfattende udstilling, der åbnede d. 21. juni, og i juli måned havde vi en billedudstillng i biblioteket med emnet "Forretninger i Svenstrup" – udarbejdet af Nanna.

Nanna, Flemming og Birthe deltog i september i et billedregistreringskursus.

I årets løb er der holdt 3 foredrag. I januar i Godthåb Sognegård om "Middelalderens landskab og bygninger" i februar i Sønderholm om Svenstrup – Nibe – Års banen og i oktober i Selskabet til Aalborgs Historie om Godthaab Hammerværk.

Foreningen

Foreningens generalforsamling blev afholdt d. 29. april i Svenstrup Sognegård med 45 deltagere. Det underholdende indslag leverede vi selv i form af de to nye kortfilm.

Udover generalforsamlingen har vi i 2008 kun haft ét medlemsarrangement.
Den 23. august gennemførte vi en medlemsudflugt til Try Museum og Dorfmøllerne. Vi var 17 deltagere, hvilket passede fint til eftermiddagskaffen i Dorfmøllerens store spisestue. Vejret var fint og vi fik en rigtig god rundvisning af Trine Nielsen Trymuseets leder.

Bladet udkom efter planen i september. Også dette nummer bragte som i 2007 en række artikler af Henny Janum under fællestitlen "Egnens Folk". Hennys artikler har vakt stor interesse og givet en tilgang af nye medlemmer.

Beretningen skal sluttes med at konstatere, at også 2008 blev et godt og resultatrigt år både for foreningen og arkivet.
Det er i høj grad mærkbart, at vi nu er 5, der fast løser de forskellige opgaver, og der skal siges en stor tak til jer for godt arbejde og muntert venskabeligt samvær.
Tak til vore medlemmer og bestyrelsen for trofast opbakning.

På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2009 ser således ud:

  • Formand: Peter Jørgensen
  • Næstformand: Birthe Klitgaard
  • Kasserer: Tonny Andreasen
  • Sekretær: Birthe Klitgaard
  • Jens Nielsen
  • Verner Johansen
  • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Flemming Toft

Desuden blev valgt:

  • Revisor: Heine Lynnerup
  • Revisorsuppleant: Flemming Toft (valgt i 2008)
  • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Jens Nielsen og Peter Jørgensen, samt Bjarne Bang-Andersen (valgt i 2007)
0
0
0
s2sdefault