Generalforsamling 2007

På generelforsamlingen d. 29. april 2008 aflagde formanden Peter Jørgensen følgende beretning


2007 blev atter et aktivt år i både forening og arkiv.
Billedsamlingen er vokset betydeligt, og vi har modtaget både mindre og større samlinger af arkivalier.
Samlet har vi nu ca. 100 hyldemeter arkivmateriale, ca. 3.500 billeder og 24 film.
Der er i årets løb færdiggjort 2 nye film, og vi har påbegyndt digitalisering af de 8 mm. film og videobånd, vi har liggende - en bevaringsopgave, der er nødvendiggjort af den tekniske udvikling.
Vi har indkøbt et brandskab til opbevaring af bl.a. menighedsrådenes arkiver. Det er en betingelse for at vi må opbevare disse, men det giver os desuden mulighed for at hjemlåne arkivalier fra Rigs- og Landsarkiverne.
Vi har nu modtaget Ellidshøj og Svenstrup Menighedsråds arkiver og håber også at modtage Godthåbs.

I anledning af at 2007 var udnævnt til Industrihistoriens År var arkivet inddraget i opbygningen af en større udstilling til Godthaab Hammerværk.
Udstillingen blev et fint eksempel på den værdi der ligger i et samarbejde mellem arkiv og museum.

Arkivet er i 2007 blevet besøgt og brugt af 308 personer - tæt på tallet i 2006, der var på 305. Vi har haft 23 forespørgsler gennem breve, mails og pr. telefon og har også i år leveret materiale til områdets skoler.

Udadvendte aktiviteter har været:

 • 25. januar: Aftenarrangement i Svenstrup Bibliotek med emnet: Svenstrup 1900-2000
 • 30. januar: Fremlæggelse på et møde med "Grøn gruppe" af ideen om at anlægge en "Historisk Tidsakse" langs Oldstien
 • 13. marts: Lysbilledforedrag i Skalborghallen
 • 15. marts: Foredrag i Sejlflod om hammerværket her og i Godthaab.
 • 24. maj: Filmeftermiddag på Sk.Klements plejehjem

Foreningsarrangementer:

 • 25. april: Generalforsamling i Ellidshøj Sognegård med 30 deltagere.
 • 12. maj: Udflugt til Gudumholm og Sejlflod med vandring i Fabriksbyen og kaffe i Sejlflod lokalhistorisk. arkiv
 • 30. oktober: Foredrag af Henning Bender om udvandringen, dens baggrund og forløb
 • 27. nov.: Aftenudflugt til det gamle apotek i Jens Bangs Stenhus.

Foreningens blad udkom i september og var stofmæssigt præget af Henny Janums artikelserie: "Folk i byen" - en række personskildringer, bygget på interviews, der vakte stor interesse. Henny Janum vil fortsætte dette arbejde.

Vi vil i 2008 planlægge udflugter og møder i nogenlunde samme omfang som hidtil. Det er vor erfaring, at udflugter hvor vi er selvbefordrende både er økonomisk og praktisk lettest at gennemføre. Arrangementerne vil blive annonceret i lokalavisen.

Udover de daglige gøremål arbejder vi i øjeblikket på en udstilling til Hammerværket, der i år fejrer 150-års jubilæum.
Udstillingen åbnes d. 21. juni, der er selve årsdagen for hammerværkets start.
I 2008 vil vi fortsætte den bevarende indsats m.h.t. vore smalfilm og videobånd, og der er i øjeblikket 4 malerier til afrensning.
Arkivet vil også skulle levere konsulentbistand til Den grønne Gruppes "Historiske Tidsakse" på Oldstien. Skulle der være medlemmer, der har lyst til at være med i tilrettelæggelsen vil Grøn Gruppe meget gerne høre fra os.

Jeg synes, vi atter kan se tilbage på et år, hvor mange opgaver er blevet løst i et forbilledligt arbejdsfællesskab. Tak til medlemmerne for trofast støtte, til Jer, der udfører det værdifulde arbejde i arkivet og til bestyrelsen for sikker og inspirerende styring.


På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2007 ser således ud:

 • Formand: Peter Jørgensen
 • Næstformand: Birthe Klitgaard
 • Kasserer: Tonny Andreasen
 • Sekretær: Nanna Dahl
 • Jens Nielsen
 • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Verner Johansen

Desuden blev valgt:

 • Revisor: Heine Lynnerup
 • Revisorsuppleant: Flemming Toft
 • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Jens Nielsen og Peter Jørgensen, samt Bjarne Bang-Andersen (valgt i 2007)
0
0
0
s2sdefault