Generalforsamling 2009

På generelforsamlingen d. 20. april 2010 aflagde formanden Peter Jørgensen følgende beretning.


Årsberetningen for 2009 afviger ikke i grundtrækkene fra de fleste tidligere årsberetninger – og det skal opfattes positivt, for det betyder jo i virkeligheden, at 2009 blev et godt og produktivt år.

Det arbejde, der består i indsamling, registrering og bevaring er gennemført med engagement og omhu. Arkivets samlinger er også i 2009 blevet forøget med afleveringer af dokumenter, billeder og film.

Vi er nu fast 5, der arbejder i arkivet, og vi har i årets løb yderligere fået hjælp af Kurt Dahl, der har udskrevet tekster fra 16 og 1700-tallet (gotisk skrift) til nutids skrift, men med det oprindelige ordvalg Det åbner med et slag manges adgang til
de gamle, oprindelige tekster. Indtil nu har Kurt bearbejdet 108 tekster bl.a.et meget omfattende skifte fra år 1800 efter pastor Boller Rosenkilde i Ellidshøj.

Det er en styrke i arbejdet, at vi nu alle kan løse de registrerings- og søgeopgaver, arkivet kræver.
Den erfaring opnås i det daglige arbejde med sagerne og ved deltagelse i de kurser SLA og Lana arrangerer. Der arbejdes netop i disse år kraftigt på at opkvalificere arkivernes medarbejdere bl.a. ved et grundlæggende kursusforløb på 4 moduler. Både Nanna, Birthe, Flemming og jeg har deltaget i et og to af modulerne.

De udadvendte aktiviteter har ikke været så mange i 2009, som vi kunne ønske. Forskellige årsager spiller nok ind her: mangel på gode/passende ideer er ét problem, men det store udbud af andre arrangementer kan være vanskeligt at konkurrere med.
I januar deltog vi i et tema om middelalderen i Godthåb Sognegård med et foredrag om middelalderens landskab og bygninger i vort område, og i februar blev 2. klase fra Svenstrup Skole vist rundt og fik fortalt om Svenstrup Kirke.

Generalforsamlingen blev afholdt d. 14. april i Ellidshøj Sognegård med 25 medlemmer.
Den 22. august gennemførtes sommerudflugten med 20 deltagere. Turen gik til Kelddal Mølle, Aggersborg og Limfjordsmuseet. Vejret var med os og det blev en fin tur, hvor vi drak vor medbragte kaffe på Aggersborg med den skønneste udsigt over Limfjorden.

Vort blad udkom i september med artikler af Henny Janum og undertegnede.
Af udstillinger har vi i 2009 kun haft én, som havde temaet: Vand- og vindmøller i vort område.
Arbejdet var omfattende og blev udført her på arkivet. Udstillingen blev opstillet på Godthaab Hammerværk og åbnet på den nationale mølledag i juni.

Også i år vil vi arrangere en sommerudflugt. Målet er ikke fastlagt endnu, men tidspunktet bliver i sidste tredjedel af august og vil blive annonceret.
I september-oktober er der planlagt en udstilling i Svenstrup Bibliotek, der skal fortælle om, hvad Lokalhistorisk Arkiv er for noget: hvad har arkivet, hvordan kan det bruges og hvad laver man i arkivet?

Til slut vil jeg omtale to projekter, der er i støbeskeen. Det ene drejer sig om en film, der skildrer den lokale del af Østerådalens natur og historie, fra vandskellet i Ellidshøj til Leere. Ådalen er en væsentlig del af vore sognes natur og historie.

Det andet projekt er en bog om vore tre sogne. Jeg har i et par år ønsket at skrive en samlet fremstilling af sognenes historie og fik af Kjemsfonden bevilget en konsulent til vejledning. I løbet af det forgangne år er jeg blevet færdig med manuskriptet. Billed- og kortmaterialet er valgt, og bogen ligger klar til redigering og trykning.
Jeg har fået stor hjælp af Ib Kvorning og Hans Huus Sørensen, der har renskrevet og læst korrektur 4-5 gange.
Nu må vi så se, om der kan skaffes de nødvendige midler til at få bogen trykt. Kjemsfonden har bevilget 15.000 kr., og Lokalhistorisk Forening, der står som udgiver, har også lovet støtte. Andre fonde er desuden søgt.

Og med tak til medlemmer og bestyrelse for opbakning og godt arbejde i 2009 vil jeg afslutte denne årsberetning.


På generalforsamlingen blev der foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen for 2009 ser således ud:

  • Formand: Peter Jørgensen
  • Næstformand: Birthe Klitgaard
  • Kasserer: Tonny Andreasen
  • Sekretær: Birthe Klitgaard
  • Jens Nielsen Verner Johansen
  • Suppleanter: Svend Aage Sørensen og Flemming Toft

Desuden blev valgt:

  • Revisor: Ove Lind
  • Revisorsuppleant: Flemming Toft
  • Medlem af Hammerværkets bestyrelse: Jens Nielsen og Peter Jørgensen, samt Bjarne Bang-Andersen
0
0
0
s2sdefault